Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

CDA: Inzetten op stapsgewijze verduurzaming van woningen

CDA: “Inzetten op stapsgewijze verduurzaming van woningen”

Om in 2050 aan de afspraken van het klimaatakkoord over de verduurzaming van de gebouwde omgeving te voldoen, moet het verduurzamingstempo omhoog. Waar liggen volgens uw partij de twee hoogste prioriteiten en waarom?

“We zien op dit moment een eenzijdige focus op het volledig aardgasvrij maken van wijken binnen een paar jaar. Dit leidt in sommige situaties tot onnodig hoge kosten. In het Klimaatakkoord is een doelstelling opgenomen om in de periode tot 2030 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. Deze doelstelling achten we niet realistisch en ook niet nodig. Hier worden immers doel en middel door elkaar gehaald. Het doel is de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving en een reductie van het aardgasverbruik. Al bij het Klimaatakkoord hebben wij daarom ingezet op stapsgewijze verduurzaming van woningen, waarbij inwoners zelf keuzes kunnen maken en waarbij aangesloten wordt op natuurlijke vervangingsmomenten.”

“Wij zien liever dat inwoners zelf aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun woning. Denk bijvoorbeeld aan isolatie, warmtepompen, hybride cv-ketels, enz. We willen hen daarbij helpen door het verruimen van regelingen die investeringen in isolatie, verduurzaming of energiebesparing in je eigen huis haalbaar en betaalbaar maken. Ook willen wij een stimuleringsprogramma voor de introductie van hybride cv-ketels voor de verwarming van woningen die naast de wijkgerichte aanpak kan bestaan en daarmee niet concurreert. We zoeken naar een vorm van normering zodat de hybride ketel een belangrijke rol speelt in de vervangingsmarkt voor nieuwe cv-ketels.”

“Naast de middelen om zelf investeringen te doen is het ook nodig dat inwoners duidelijkheid hebben over wat in hun situatie de beste maatregelen zijn en hoe zij die ook daadwerkelijk kunnen nemen. Daarom willen we dat er een klimaatloket komt waar zowel inwoners en ondernemers op één centrale plek terechtkunnen voor betrouwbaar advies op maat voor de voor hen beste en meest rendabele investeringen.”

“Daarnaast is het belangrijk om ook in de huursector stappen te zetten. Ongeveer dertig procent van de woningvoorraad is in bezit van woningcorporaties. Dat biedt een unieke kans om grote verduurzamingsprojecten te realiseren, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: verduurzaming en een verbetering voor mensen met een kleine beurs. Dat betekent echter wel dat de verhuurdersheffing afgeschaft moeten worden en dat een deel van het geld moet worden ingezet voor verduurzaming van hun woningvoorraad.”