Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

FedeC Themabijeenkomst Duurzame Mobiliteit

Dag: Woensdag 10 oktober
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Locatie: Van Gogh Zaal

Programma

De commissie (W)instrumenten nodigt u uit voor de Themabijeenkomst ‘mobiliteit’. Energieverbruik van personen- en goederenvervoer  is een belangrijke factor binnen het nationale energieverbruik. Het inventariseren van de mobiliteit binnen ondernemingen wordt dan ook steeds vaker een vereiste bij het uitvoeren van energieonderzoeken. Dit is bijvoorbeeld een voorschrift binnen de EED. De handreiking vervoersmanagement van november 2017 stelt dat als vervoer een belangrijke factor is in de bedrijfsvoering dit onderdeel dient te zijn van bijvoorbeeld een energieonderzoek voor de milieuvergunning.
Hoe het bevoegd gezag tegen rapportage over mobiliteit en besparingsmogelijkheden aankijkt zal Co de Smalen, Adviseur Duurzaam Vervoer van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toelichten.
Zeker bedrijven waarvan mobiliteit een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is, hebben vaak een leasemaatschappij die energieverbruik registreert en analyseert. Arjos Bot van Arval vertelt hoe dat werkt. Via hun afdeling ‘Analyse en advies’ zijn ze al vele jaren actief met het informeren van klanten (bedrijven) en de (auto)bestuurders over het energieverbruik. Ze houden nauwkeurig de verreden kilometers en verbruikte hoeveelheden brandstof bij en kunnen als zodanig input leveren voor het opstellen van EED-rapportages. Daarnaast hebben ze een eigen consultancy afdeling die helpt met het opstellen van mobiliteitsplannen.
Tot slot vertelt Emma van Bree, werkzaam bij EVconsult, over de stappen die genomen moeten worden om de transitie van brandstof aandrijving naar elektrische aandrijving van voertuigen in gang te zetten.

Sprekers

Co de Smalen, adviseur van het kernteam EED Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Co de Smalen vertelt welke acties er verwacht worden van bedrijven op het gebied van mobiliteit als gevolg van de geldende wetgeving op dit vlak. Het gaat hierbij vooral om een stuk bewustwording wat er op het gebied van mobiliteit mogelijk is.

Arjos Bot van Leasemaatschappij Arval. 
Meer dan beheerder van een lease-autopark, heeft Arval een eigen consultancy-afdeling die volledige mobiliteitsplannen uitwerkt voor bedrijven. Daarnaast monitoren ze de (energie)prestaties van het  wagenpark en rapporteren deze aan hun klanten. Doel van deze presentatie is om aan te geven dat bij energie-adviseur vooral ook gebruik kan maken van de kennis die bij leasemaatschappijen aanwezig is. Klanten waar mobiliteit een belangrijk energie-aspect is hebben vaak een dergelijke mobiliteitspartner.

Emma van Bree van EVConsult
EVConsult is sinds 2008 actief op gebied van Elektrisch Vervoer. Hiermee zijn ze het eerste én grootste onafhankelijke EV advieskantoor ter wereld. Inmiddels hebben zij een groot aantal internationale EV projecten uitgevoerd waaronder in Engeland, Duitsland, Frankrijk, India, Israël en Marokko. Door vanaf de start actief te zijn in de EV sector hebben zij de kennis en expertise opgebouwd die essentieel is om gedegen en onafhankelijk advies te kunnen geven.