Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Partij voor de Dieren: Woningvoorraad in 2030 energieneutraal

Partij voor de Dieren: “Woningvoorraad in 2030 energieneutraal”

Om in 2050 aan de afspraken van het klimaatakkoord over de verduurzaming van de gebouwde omgeving te voldoen, moet het verduurzamingstempo omhoog. Waar liggen volgens uw partij de twee hoogste prioriteiten en waarom?

“De gebouwde omgeving is nu verantwoordelijk voor 30% van de landelijke CO2 -uitstoot. Daar is dus nog een wereld te winnen om de klimaatdoelen te behalen. De Partij voor de Dieren wil dat op een slimme manier doen zodat de woningvoorraad in 2030 energieneutraal is. Ons eerste uitgangspunt is dat energie die we niet gebruiken, ook niet opgewekt hoeft te worden. Daarom gaan we vol inzetten op energiebesparing, waarbij we ons richten op minstens 65% minder energiegebruik in 2030.”

“Woningen worden goed geïsoleerd, wat leidt tot vrijwel een halvering van de warmtevraag. Woningcorporaties worden verplicht jaarlijks een deel van hun woningbestand te isoleren. Voor huiseigenaren komen zo snel mogelijk gerichte financieringsinstrumenten, zoals gebouwgebonden financiering. De hogere opbrengsten van de energiebelasting voor producenten en grootverbruikers worden gebruikt voor subsidieverlening om de woningen van mensen met lagere inkomens te isoleren en te verduurzamen.”

“Ten tweede is de Partij voor de Dieren van mening dat er bij verduurzaming van woonwijken niet alleen moet worden gekeken naar een duurzame energievoorziening maar ook naar vergroening en een klimaatbestendige inrichting van de ruimte. Dat betekent minder tegels, minder asfalt, meer groen, en meer bomen. Groene wijken zijn koeler in de zomer, kunnen extreme regenval beter opvangen en sparen energie. Een grote boom werkt bij hitte net zo verkoelend als 10 energieslurpende airco’s.”

“Burgers gaan we daarom stimuleren en voorlichten om hun tuin te vergroenen. Gemeenten geven het goede voorbeeld en halen op veel te versteende plekken tegels weg die plaatsmaken voor groen. Het aanleggen van groene gevels, groene daken en het afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool (denk aan wadi’s) wordt via subsidies gestimuleerd. Dit groen haalt niet alleen CO2 uit de lucht, maar heeft ook een positief effect op de biodiversiteit en onze gezondheid. “