Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Het Energielabel: ontwikkelingen gebundeld

Het Energielabel: ontwikkelingen gebundeld

Dag: Dinsdag 9 oktober
Tijd: 11.00 - 13.00 uur
Locatie: Hertog Zaal

Uit het Energieakkoord en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), vloeit de verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. ‘Om dit mogelijk te maken, heb ik besloten dat op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, de BENG-eisen van toepassing zullen zijn. De haalbaarheid van de betreffende eisen wordt getoetst via de kostenoptimaliteitsstudie, waarna de definitieve BENG-eisen in de loop van 2018 vastgesteld worden. Tevens komt dan de nieuwe bepalingsmethodem de NTA 8800, voor de energieprestatie beschikbaar. Hier kan de markt vanaf dat moment mee aan de slag’, aldus minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een brief van 7 december 2017 aan de Tweede Kamer.

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan.

Intussen zijn er veel mooie praktijkvoorbeeld waarin samenwerking in de keten de kracht zijn.

Opzet programma

11.00 Opening

11.05 BZK/RVO: wettelijke kader, stand van zaken, hoe luidt precies de verplichting en hoe werkt de handhaving Selina Roskam RVO

11.20 NTA 8800, een tipje van de sluier Ing. K (kees) Arkesteijn ISSO

11.40 ISSO over energieprestatie, nieuwe rekenmethode en opname
          Ing. K. (Kees) Arkesteijn – adviseur ISSO 

12.00 KvINL over kwaliteitsborging, beschikbare adviseurs en examinering
          drs. ing. W.S.P. (Wil) van Ophem – directeur KvINL             

12.20 Energie Inspectie Fransland  over casuïstiek en samenwerking in de praktijk
         Ing. M. (Martijn) van der Harst – directeur Energie Inspectie Friesland

12.40 Vragen, vragen en nog eens vragen, met het panel:
          drs. I (Isabelle) Sternheim,voorzitter FedEC | drs. ing. W.S.P. (Wil) van Ophem – directeur KvINL |  Ing. K. (Kees) Arkesteijn – adviseur ISSO
         | | Martijn van der Harst – directeur Energie Inspectie Friesland | NEN | BZK/RVO

13.00 Afsluiting

Sperkers

Selina Roskam
Als kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw verspreidt Selina Roskam de brede kennis van RVO.nl over de mogelijkheden om energie te besparen en duurzame energie op te wekken in gebouwen, zoals kantoren, retail en zorggebouwen. Van de meest duurzame techniek tot het vinden van juiste partners, van de beste samenwerkingsvorm of de financiering van de verduurzaming.

RVO.nl voert onder andere het energiebeleid uit dat gericht is op de gebouwde omgeving, voor de ministeries van BZK, EZK en enkele anderen. RVO doet dat door kennis over te dragen, de departementen te adviseren, financiële regelingen uit te voeren en partijen bij elkaar te brengen om innovaties te bevorderen en de gebouwde omgeving te verduurzamen. Als kennismakelaar duurzame utiliteitsbouw verbindt Selina Roskam de kennis binnen RVO op het gebied van utiliteitsbouw met professionals in de gebouwde omgeving, met als doel ondernemers te motiveren energiebesparende maatregelen te nemen of hernieuwbare energie toe te passen in hun gebouw.

Wil van Ophem, Directeur stichting KvINL, Rotterdam
Vanaf 2012 ben ik werkzaam als directeur bij KvINL (Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland). KvINL beheert erkennings- en certificatieschema´s en is het informatieloket voor kwaliteitsborging in ondermeer de Energie Prestatie Advisering. Het is mijn taak om de kwaliteit van deze certificatieregelingen EPA te borgen en het aansturen van het bureau KvINL voor de uitvoering van de certificatie- en examineringswerkzaamheden.

Aanverwant ligt mijn werkervaring op het gebied van kwaliteit in de NederlandseEnergie- en Infra sector. Ik ben ik mede oprichter en directeur bij het Dutch Institute for Asset Management (DIfAM). DIfAM voert projecten, training en certificering uit op het gebied van Risk Based Asset Management voor de Nederlandse energienetwerk- en drinkwaterbedrijven en aanpalende opdrachtgevers. Ik heb ruime werkervaring opgedaan bij bijna alle regionale energienetbeheerders en diverse drachtgevers en aannemerij in Nederland.