Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar PV in de praktijk

Seminar PV in de Praktijk

Dag: Dinsdag 9 oktober
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Locatie: Bosch zaal

Groei fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit in Nederland 2018 – “another record year”

Nooit eerder werd er zoveel nieuwe capaciteit aan zonnestroom genererende installaties online gebracht in Nederland, als in 2018. Hoeveel dat uiteindelijk zal worden is nog ongewis, maar het is beslist mogelijk dat het dubbele volume van de nieuwbouw in 2017 wordt bereikt. Er wordt een indruk gegeven van volledig gereviseerde historische CBS data, en van markt segmentaties. Getoond wordt wat er in de projecten-markt is gerealiseerd en gepland, met focus op installaties met een SDE beschikking. Enkele probleemgebieden worden benoemd, die snelle (verdergaande) progressie kunnen bedreigen.

Opzet programma

Ontvangst en welkom door dagvoorzitter Tom van Dorp, Manager Sales & Business Development, SolarPlaza

De markt van PV in de praktijk

  • Hoe ziet het PV landschap er uit? Door: Jaap Baarsma, voorzitter, Holland Solar
  • Wat zijn de ontwikkelingen in pv landschap; wat kunnen we verwachten? Door: Peter Segaar
  • Welke ruimte biedt / wat is de rol van de overheid? Door: Karin Keijzer, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

PV in de praktijk – praktijkvoorbeelden

  • Voorbeeld 1: Drijvende pv Case: Coöperatie Lingewaard Energie. Door: Pieter Siekman, Energie-advies
  • Voorbeeld 2: PV delen. Door: Sven Pluut, co-founder, Zonnepanelendelen
  • Voorbeeld 3: PV op het dak. Door: Richard Weemen, projectmanager, Rooftop Energy
  • Voorbeeld 4: PV op de weg. Door: Ronalt Folbert, Business Development Manager, Heijmans

    Integratie van PV in de gebouwde infrastructuur zoals bijvoorbeeld in geluidsschermen, vangrails en de weg zelf is de volgende stap die nodig is om op grote schaal zonne-energie op te wekken. De Nederlandse infrastructuur biedt een enorm potentieel areaal voor de uitrol van zonne-energie. Het past naadloos in de verduurzamingsambities van Heijmans om met partners en marktpartijen op een slimme en innovatieve manier het dubbel gebruik van de ruimte te optimaliseren. Tijdens deze lezing worden o.a. projecten Solar Highways (zonnecellen geïntegreerd in een geluidsscherm) en MESH (zonnecellen geïntegreerd in een vangrail) belicht.

Sprekers

Tom van Dorp, Manager Sales & Business Development, SolarPlaza
Tom is Manager Business Development & Sales bij Solarplaza. Sinds 2010 is hij betrokken bij de missie van Solarplaza om de duurzame energietransitie wereldwijd te accelereren. In zijn business development rol heeft hij aan de wieg gestaan van de expansie van Solarplaza tot een wereldwijd opererende organisatie met inmiddels 35 medewerkers en een netwerk van meer dan 60.000 solar professionals. Tom is persoonlijk betrokken geweest bij de opzet van ruim 50 evenementen in meer dan 25 landen, waaronder traditionele olieproducerende landen als Saudi Arabië, Mexico, Nigeria, Indonesië en Iran. Hij wordt gekenmerkt door zijn enorme drive om bedrijven en overheden te helpen in de overgang van fossiele naar duurzame energie. Tom rondde in 2013 zijn master International Economics af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, staat regelmatig op het podium van eigen en andere evenementen, en treedt in adviserende rol op bij diverse marktpartijen en industrie-organen.

Jaap Baarsma, voorzitter, Holland Solar
Jaap Baarsma is sinds 2016 lid van het bestuur en tevens voorzitter van het bestuur. Baarsma heeft zich na zijn wethouderschap in Zwolle vanuit zijn eigen bedrijf gericht op duurzame energie en in het bijzonder op zonne-energie. Hij heeft een groot aantal zonnestroomprojecten helpen realiseren en is ook verantwoordelijk voor een van de grootste zonnewarmteprojecten in de bestaande bouw. Samen met een groep elektrotechnische bedrijven heeft hij EcoNed opgezet, dat als doel heeft om duurzame energie bij de leden te stimuleren. In deze hoedanigheid heeft hij intensief samengewerkt met de groothandel. Daarnaast is Baarsma directeur van een groot zonnepark in Spanje.

Peter Segaar
Peter Segaar, gepromoveerd bioloog, en sedert 2000 als huurder in het bezit van een eigen PV installatie, is autodidact op zonnestroom gebied. Hij voert sinds 2004 de kritische PV website www.polderpv.nl (“Polder PV”) en is zeer actief op Twitter. Al jaren wordt veel onderzoek gedaan naar de statistieken van de nationale markt, en zijn in het verleden unieke markt data gepresenteerd tijdens The Solar Future conferenties. Sedert enige jaren wordt een continue inventarisatie gedaan van de realisaties en plannen in de voor SDE subsidie gedreven projecten markt. Inmiddels is een database met ruim 7.100 grote gerealiseerde single-site PV projecten opgebouwd.

Karin Keijzer, RVO
Karin Keijzer- Senior adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Werkzaam op gebied van zonne-energie(zon-pv), gebouwde omgeving en lokale energie-initiatieven. Betrokken in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van diverse regelingen op gebied van innovatie, maar vooral ook implementatie van zonne-energie in Nederland. Als adviseur help ik initiatiefnemers van zonne-energieprojecten met informatie over verschillende regelingen en mogelijkheden om als experiment af te wijken van wettelijke verplichtingen. Vanuit de uitvoering en contacten met de sector breng ik ervaringen in bij beleid en evaluaties. In samenwerking met brancheorganisaties, onderzoeksbureaus en andere marktpartijen ben ik betrokken bij projecten die realisatie van zonne-energie in Nederland stimuleren, maatschappelijk acceptatie van en consumentenvertrouwen in zonne-energie vergroten en knelpunten in de realisatie oplossen.
Op 9 oktober zal ik in mijn presentatie in gaan op de mogelijkheden voor realisatie van zon-projecten vanuit de SDE+ regeling, de rol van de overheid bij ruimtelijke inpassing en de innovatie- en experimenteerruimte die de overheid biedt aan initiatiefnemers van projecten met nieuwe toepassingen of nieuwe organisatievormen en businessmodellen.

Pieter Siekman, Energieadvies.net
De energietransitie is nu. We kunnen erover praten, we kunnen duurzame energie kopen, we kunnen het ook creëren. Het laatste is mijn motivatie geweest bij de ontwikkeling en realisatie van het Drijvend Zonnepark Lingewaard.
Persoonskenmerken: Veelzijdig, helikopterview, regelaar, communicatief vaardig, enthousiast en gedreven. Ik kan een klantvraag vertalen in een energetische dan wel technische oplossing.
Technische expertise: zonnestroominstallaties, stadsverwarming en- koeling, warmtepompen, WKK, warmtekrachtkoppeling, industriële installaties, onderhoud.

Sven Pluut, Co-Founder, Zonnepanelendelen
Sven Pluut is co-founder of ZonnepanelenDelen, the leading Solar crowdfundingplatform in the Netherlands and has been recognized internationally with a United Nations Momentum for Climate Change award. Sven is responsible for business development and manages the platforms strategic finance partnerships. With Zonnepanelendelen, Sven and his team are accelerating the digitization of the solar financing process. Making it faster, and easier for project owners to obtain funds, while giving capital providers acces to the commercial scale solar asset class. Sven has over 10 years of experience within the renewable energy sector. Having worked, amongst others, for the Clinton Climate Initiative and the Triodos bank.

Richard Weemen, projectmanager, Rooftop Energy
Richard Weemen, projectmanager bij Rooftop Energy.  Sinds 2013 actief in de duurzame energiemarkt. Daarvoor werkzaam als sales consultant in de ICT-sector. Binnen Rooftop Energy medeverantwoordelijk voor ‘engineered solutions’; het toepassen van zonnepanelen in andersoortige constructies.

Rooftop Energy richt zich op verduurzaming en regulering van de energiebehoefte van grootverbruikers. Het Rooftop Energy concept is gericht op optimale interactie en maximale ontzorging inclusief (brede) projectfinanciering. Rooftop Energy ontwerpt en realiseert nadrukkelijk met oog voor mens, dier en natuur. Rooftop Energy beheert circa 150 zonnestroom centrales in Nederland.

Ronalt Folbert, Business Development Manager, Heijmans
Experienced Manager Business Development with a demonstrated history of working in the water sector, energy and services industry. Skilled in water solutions, sustainable development, energy solutions, energy services and projects and engineering. Strong sales and engineering professional graduated from the HU University of Applied Sciences Utrecht, Operational Technology and HU University of Applied Sciences Enschede, Chemical engineering.