Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

VVD: Inzetten op ontzorgen en opleiden

VVD: “Inzetten op ontzorgen en opleiden”

Om in 2050 aan de afspraken van het klimaatakkoord over de verduurzaming van de gebouwde omgeving te voldoen, moet het verduurzamingstempo omhoog. Waar liggen volgens uw partij de twee hoogste prioriteiten en waarom?

“Draagvlak: De VVD wil betaalbaar klimaatbeleid. Daarom moeten mensen worden meegenomen en ontzorgd bij het verduurzamen van woningen. Om de reden is het warmtefonds ingericht waarbij huiseigenaren financieel worden ondersteund bij verduurzaming. De VVD wil ook dat he MKB toegang krijgt tot het warmtefonds. Daarnaast wilt de VVD verduurzaming van de eigen woning fiscaal aftrekbaar maken van het Eigen Woning Forfait.”

“Opleiden van voldoende technisch geschoold personeel voor de energietransitie. Daarom zet de VVD in het verkiezingsprogramma in op meer bekostiging voor bèta en technische studies op universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs. Mbo-instellingen ontvangen extra geld als ze studenten opleiden voor sectoren waar te weinig arbeidskrachten voor zijn.”