Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Vakjury

Vakjury

De vakjury van de Innovative Energy Solution 2020 bestaat uit:

Mark Meijer, Energy Indeed (juryvoorzitter)

Mark Meijer is oprichter van onafhankelijk zonne-energie adviesbureau Energy Indeed. Het bedrijf helpt sinds 2011 overheden, scholen en bedrijven bij de realisatie van zonne-energieprojecten.

Rik Luiten, Krado energie(k) management & advies

Met twee partners heeft Rik in 2018 Krado opgericht. Dit bedrijf richt zich op de energievoorziening en is gespecialiseerd in veiligheid, netkwaliteit en netontwikkeling. Voor zijn werk bij Krado heeft Rik ruim twaalf jaar bij Movares en KEMA T&D gewerkt. Hij gaf vier jaar leiding aan Movares Energy. Deze afdeling helpt klanten bij het realiseren van een (blijvend) betrouwbaar, duurzaam en veilig elektriciteitsnet. Rik is oprichter van Smart Energy NL. Deze kennis- en netwerkgroep stimuleert kennisdeling over de energietransitie en bevordert samenwerking tussen haar ruim 2000 leden. 

Prof. Kornelis Blok, TU Delft

Prof. dr. Kornelis Blok is hoogleraar Energy Systems Analysis op de TU Delft en was in 1984 een van de oprichters van adviesbureau Ecofys, nu onderdeel van Navigant. Hij is lead author van het komende rapport over klimaatverandering van de IPCC.

Gerrit van Werven, Energy Valley

Gerrit van Werven is oprichter van de clusterorganisaties Energy Valley en New Energy Coalition, waarvan hij tot 2019 ook directeur was. Momenteel is hij directeur (mede-)eigenaar van enkele bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van duurzame energietechnologie (wind, energieopslag, kookapparatuur).

Jaap Baarsma, Holland Solar

Holland Solar is dé brancheorganisatie voor de zonne-energie, zowel de zonthermie als de zonnestroom. We verenigen daarbij de hele kolom: adviseur, installateur, groothandel, ontwikkelaars en relevante dienstverleners. We werken intensief samen met Techniek Nederland en TKI Urban Energy. We zijn lid van de NVDE en stemmen daarbinnen af met onze zusterorganisaties, waaronder NWEA, DHPA en Platform Bioenergie. Ik ben hoofd Laboratoria geweest binnen RWS en daarna wethouder van Zwolle.

Paul Petersen, Federatie van Technologiebranches

Paul Petersen is directeur van FHI. In deze brancheorganisatie zijn 800 high-tech bedrijven verenigd. De leden zijn actief in de branches voor industriële elektronica, industriële automatisering, gebouwautomatisering, laboratorium technologie en medische technologie. Diverse groepen leden zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de energietransitie.

Willem Hooijkaas, Nederlands Platform Warmtepompen

Het NPW is een platform waar branchepartijen zich gezamenlijk inspannen om de kennis en kunde met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van warmtepompsystemen te ondersteunen en waar mogelijk te stimuleren. Samen wordt gewerkt aan kennisverbetering en daarmee het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing van warmtepompsystemen met de nodige aandacht voor de kwaliteit. Jaarlijks organiseert het NPW ten behoeve van haar begunstigers en geïnteresseerden het Nederlands Warmtepomp Congres dat ook dit jaar op 9 oktober tijdens de Energiebeurs 2019 wordt georganiseerd.