Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Groenoord Schiedam: wijk op een warmtenet

Groenoord Schiedam: wijk op een warmtenet

 

Parallelsessie #1 van 12:45 uur

Transitievisies warmte: Plannen maken en concrete projecten realiseren hand in hand

Groenoord Schiedam: vanuit een businesscase en marktverkenning via co-creatie naar een duurzame warmteovereenkomst.

Groenoord Schiedam is waarschijnlijk één van de eerste aardgasvrije wijken in 2030. Het project heet ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’. De gemeente onderzocht samen met partners woningcorporatie Woonplus, provincie Zuid-Holland, Eneco en Stedin de duurzame alternatieven voor aardgas. In Groenoord staan veel portiek- en galerijflats uit de jaren ’60 en ’70.

De meeste flats hebben een blokverwarming, met een gezamenlijke centrale verwarmingsketel. De overstap naar duurzame warmte is daarom makkelijker dan bij andere systemen. De verschillende technieken zijn onderzocht en wat ze kosten. Daaruit komt dat het aanleggen van een warmtenet in Groenoord de meest geschikte oplossing is om aardgas te vervangen.

Dat komt omdat er al een warmteleiding langs de A20 ligt, waar Groenoord op kan worden aangesloten. De bron van dit warmtenet is veel duurzamer dan de bronnen van het elektriciteitsnet in Schiedam en Zuid-Holland. Daarom levert een overschakeling naar het warmtenet veel meer CO2-reductie op dan bijvoorbeeld een ‘alles elektrisch oplossing’.

Woningen klaarmaken voor een aansluiting op het warmtenet kost ook veel minder dan ze klaarmaken voor een ‘alles elektrisch oplossing. De kosten voor het onderhouden van een ‘alles elektrisch oplossing’ zijn daarbij ook nog eens veel hoger dan voor het onderhoud aan woningen die zijn aangesloten op  een warmtenet.

Om deze redenen kiezen Gemeente Schiedam en Woonplus hier voor het warmtenet. Huiseigenaren kiezen zelf of ze ook voor het warmtenet of voor de ‘alles elektrisch’ oplossing gaan. Samen met woningeigenaren onderzoeken we op dit moment ook de mogelijkheid om grondgebonden woningen elektrisch te verwarmen.

Gemeente Schiedam en de partners vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Groenoord nauw betrokken worden bij dit project. Al vanaf de start van het project is de Wijk Energiek Groep nauw betrokken, als klankbordgroep en vertegenwoordiging van wijkbewoners. Eerder gaven ze al hun advies.

Op basis van de businesscase die Gemeente Schiedam en Woonplus lieten opstellen voor het aansluiten op het warmtenet, startten zij de marktbenadering met een marktverkenning. Op basis hiervan richtten zij een proces in om samen met een Eneco via een proces van co-creatie te komen tot een duurzame warmteovereenkomst:

Van grof naar fijn, samen de uitgangspunten bepalen en op basis van een Request for Proposal komen tot een definitieve Proposal van Eneco. Zij zitten nu midden in dat proces en deden hierbij ervaringen op rond de volgende vragen:

  • Welk huiswerk moet je als gemeente en woningcorporatie te maken voordat je naar de markt kunt?
  • Hoe organiseer je een marktverkenning of marktconsultatie?
  • Hoe organiseer je de driehoeksverhouding tussen gemeente, woningcorporatie en warmteleverancier effectief?
  • Welke afwegingen heb je te maken rond aanbesteden?

Dit is Parallelsessie #1 van 12:45 uur; geleid door Rogier Elshout. Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door Fakton. Sprekers: Wouter van den Wildenburg (Fakton), Eline Busser (Woonplus) en Bert Vos (Gemeente Schiedam). Aanmelding voor de Gemeentedag Energietransitie verloopt via de (gratis) bezoekersregistratie van Vakbeurs Energie.