Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Het grote aardgas (vrij) debat

Het grote aardgas (vrij) debat

Dag: Dinsdag 9 oktober
Tijd: 14.30 - 15.30 uur
Locatie: Energie Theater

Nederland staat aan de vooravond van een gigantische operatie voor de energietransitie. Eén van de sectoren die met dit onderwerp aan de slag is gegaan is de gebouwde omgeving. Zij zijn druk bezig met het invullen van allerlei plannen, er is niet een oplossingen en zijn er velen. De bezoeker krijgt hier top-lezingen te horen van specialisten over de plannen en de innovaties in de praktijk. Belangrijke partijen die hierbij betrokken zijn, zijn Kuijpers, Gasunie, Greenvis en Natuur &  Milieu.

Opzet programma

Dagvoorzitter, Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL 
-              WKO op afstand, voor een maximale rendement, Sjoerd Zeijlemaker, Kuijpers Ecopartners B.V. 
Wat is de rol van de installateur in succesvol wko beheer. Wat zijn de uitdagingen voor de gebruikers met nieuwe warmte en koude technieken en hoe pakken we deze op. Hierin zijn we ons ook aan het her ontwikkelen  in de energietransitie als circulaire warmte en koude leverancier..

-              Hybride warmtepomp, Ruud Verbraak, Itho Daalderop 

-              Duurzame  warmtenetten 2.0, J-WNW, Edwin van Vliet - Greenvis 

-              The All-Electric Challenge, Van HR, naar hybride en All Electric,  Atse van Pelt, Natuur & Milieu

-              Energietransitie vanuit Gasunie, Marijke Kellner, Gasunie

In dit grote aardgas(vrij) debat zet ik een streep door “Van gas los”. Wat mij betreft is dat lang niet ambitieus genoeg! We moeten meer vaart maken met het reduceren van CO2! Gas geven… met duurzame gassen zoals groen gas. Volgens de hoofdlijnen Klimaatakkoord wordt 2 miljard m3 groen gas gereserveerd voor de gebouwde omgeving. Met hybride warmtepompen kunnen daarmee in 2030 al 4 miljoen huizen klimaatneutraal en aardgasvrij worden gemaakt! Zonder extreme en kostbare aanpassingen aan woningen. Dat vergroot het draagvlak bij bewoners. Meer doen met minder geld! Met hybride warmtepompen en groen gas. “Geef gas, met groen gas!”  

Vorm van mini-congres

  • Vier korte pitches van 5 minuten
  • Stellingen
  1. Overheid moet strenger handhaven
  2. Overheid moet zorgen voor betere Wetgeving en meer handhavers
  3. Gasprijs moet minimaal verdubbelen
  4. Gas moet vervangen worden door biogas en waterstof
  5. Warmtenetten moeten in alle oude kernen van grote steden worden aangelegd.
  6. Alle duurzame oplossingen zijn te kostbaar voor matig en slecht geïsoleerde gebouwen

Sprekers

Frank Agterberg, Voorzitter, BodemenergieNL

Sjoerd Zeijlemaker, Manager, Kuijpers Ecopartners B.V.

Sjoerd Zeijlemaker 33 jaar oud actief op het gebied van het verduurzamen van Nederland, werkzaam bij Kuijpers installatie bij het onderdeel Ecopartners. Wij ontwikkelen, realiseren en exploiteren gebouw installaties. Hierbij ligt onze focus op een duurzame en leefbare leefomgeving te creëren. Onze afdeling, bedenkt, ontwerpt en exploiteert duurzame energievoorzieningen voor warmte en koude voor de utiliteitsbouw. Inmiddels hebben we 70 energiecentrales met wko’s in beheer. Naast beheer zijn we binnen onze afdeling continue bezig met de ontwikkeling van nog betere technieken om de energietransitie te versnellen.

Ruud Verbraak, Manager, Itho Daalderop

Edwin van Vliet, Manager, Greenvis

Atse van Pelt, Jr. Projectleider Energie, Natuur & Milieu

Marijke Kellner, Manager Energietransitie, Gasunie
Marijke Kellner, manager Energietransitie bij Gasunie. Zeer gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de energietransitie! Sinds 2014 manager van het Energietransitieteam. Vanuit een landelijk perspectief voor het hele energiesysteem (gas, elektriciteit en warmte) ontwikkelen we inzichten hoe heel Nederland zo snel mogelijk kan verduurzamen, terwijl het ook nog betaalbaar blijft. Ik heb natuurkunde gestudeerd aan de RUG in Groningen en werk al 29 jaar bij Gasunie. Na een aantal technische en IT functies was ik onder meer strategisch inkoper van de energieportefeuille (gas, elektriciteit, flexibiliteit), manager veiligheid, manager lange termijn planning gastransport en nu met veel passie manager Energietransitie.