Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Hoe de Drechtsteden daadkracht organiseren

 

Parallelsessie #1 van 14:15 uur

Transitievisie Warmte: Hoe de Drechtsteden lokale daadkracht organiseren

In de Drechtsteden zijn veel partners betrokken bij de brede samenwerking voor de warmtetransitie. De gemeenten leggen geen keurslijf op, maar pakken in de samenwerking een regisserende en faciliterende rol. Hierdoor kan de kracht van de partners maximaal worden gemobiliseerd.

De regio heeft een aantal kenmerken die als uitgangspunt zijn genomen bij hun energietransitie. De regio kenmerkt zich door een omgeving met veel water, een goede ondergrond voor geothermie en relatief veel woningen van woningcorporaties.

Uit onderzoek blijkt dat een warmtenet voor een groot deel van de Drechtsteden maatschappelijk het meest kosteneffectieve alternatief voor aardgas is. Er zijn meerdere warmtebronnen in de omgeving die zich hiervoor lenen, waaronder de afvalenergiecentrale (HVC), maar ook geothermie, aquathermie en andere restwarmtebronnen.

Dit is Parallelsessie 1 van 14:15 uur; geleid door Rogier Elshout. Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door RVO.nl. Sprekers: Piet Sinke (RVO) en Roosmarijn Sweers (Gemeente Dordrecht). Aanmelding voor de Gemeentedag Energietransitie verloopt via de (gratis) bezoekersregistratie van Vakbeurs Energie.