Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Laadinfrastructuur: hoofdrol voor gemeenten

 

Parallelsessie #2 van 15:00 uur

Participatie bewoners in projecten zon & wind

In het Regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat alle auto’s die vanaf 2030 worden verkocht emissieloos zijn. De groei van het aantal elektrische auto’s betekent ook dat er voldoende laadpunten beschikbaar moeten zijn. Gemeenten hebben hierin een sleutelrol.

Nu al groeit het aandeel elektrische auto’s in het wagenpark. Het is belangrijk dat deze auto’s altijd en overal kunnen opladen. Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) moeten daarvoor in 2030 1,7 miljoen laadpunten gerealiseerd zijn. Maar hoe realiseren gemeenten deze forse toename van het aantal laadpalen en laadpleinen?

Een andere vraag is of de toename van laadinfrastructuur binnen de capaciteit van het huidige energienet past. Hoe zorgen we dat laadinfra direct ook ‘slim’ ingepast wordt?

De gemeente Utrecht is een van de koplopers in het realiseren van laadpunten en werkt ook aan zero-emissie stadslogistiek en busvervoer. Bovendien loopt Utrecht voorop in het realiseren van een stadsbreed netwerk van slimme laadpalen die lokaal opgewekte zonne-energie optimaal benutten en op piekmomenten ook elektriciteit kunnen terugleveren aan het net.

Dit is Parallelsessie 2 van 15:00 uur; geleid door Joost Hoebink. Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door NVDE. Spreker: Aart Meijles (Gemeente Utrecht). Aanmelding voor de Gemeentedag Energietransitie verloopt via de (gratis) bezoekersregistratie van Vakbeurs Energie.