Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws archief

2023

Eerste veiling voor productie van hernieuwbare waterstof

Op 23 november lanceerde de Europese Commissie de eerste veiling van de Europese Waterstofbank ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare waterstof in Europa.

Lees meer...

De energieproblematiek lossen we op met out-of-the-box antwoorden

Aldus Rik Luiten en Walter Hulshorst. Deze energieprofessionals nemen ons in dit artikel mee in hun visie over de energietransitie, het belang van integraliteit in het oplossen van de huidige en toekomstige problematieken, het belang van groot denken en de Innovative Energy Solutions Award van Vakbeurs Energie.

Lees meer...

Exposant in de spotlight: Inventum Technologies

“Inventum Technologies maakt binnenwarmtepompen: warmtepompen zonder buitenunit,” legt New Business Manager Richard Vermeeren uit. “Dat doen we inmiddels al 35 jaar, maar we gaan als innovatief bedrijf op het gebied van verwarmen nog veel langer terug."

Lees meer...

Innovative Energy Solutions Award 2023 voor AQUABATTERY

Een gezamenlijke visie om de energietransitie te faciliteren bracht de vijf oprichters van AQUABATTERY in 2014 samen om een duurzaam opslagalternatief voor lithium-ion en vadium redox flow batterijen te ontwikkelen. Hun inzet heeft tot een niet onverdienstelijk resultaat geleid: AQUABATTERY maakt grootschalige energieopslag middels water en keukenzout mogelijk.

Lees meer...

Waterstof Innovatie Award voor H2 Marine Solutions

Waarom? Directeur Cees van Bladel: “Onze emissieloze coachboot voor de zeilsport is marktrijp en toepasbaar voor verschillende gebruikers van kleine, snelle boten. En voldoet in alle opzichten aan de eisen rondom haalbaarheid en houdbaarheid die voor het winnen van de award zijn gesteld.”

Lees meer...

Nationale Energie Week 2023 was groter en grootser dan ooit

Den Bosch was vorige week wederom het zakelijke middelpunt van de energietransitie in Nederland. Met als thema Samenwerken in transitie waren de Brabanthallen drie dagen lang dé plek om te zijn voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de verduurzaming van de bouw, installatie, mobiliteit en industrie.

Lees meer...

“Onderweg naar een gelijkstroomnet”

In een rondetafelgesprek gaat Anne Jaap Deinum (Federatie elektrotechniek Fedet) in gesprek met specialisten uit de branche over de (onmisbare) rol van elektrotechniek in de enorme uitdaging van verduurzaming waar we voor staan. Henry Lootens van de Stichting Gelijkspanning is er van overtuigd dat we van een wisselstroomnet gaan naar een gelijkstroomnet, met adapters voor apparaten die per se op wisselstroom moeten draaien.

Lees meer...

“Bedrijventerrein onmisbaar in energietransitie”

Bedrijventerreinen kunnen vanwege onder meer hun enorme dakoppervlak een heel grote rol spelen in de energietransitie en zijn daarin eigenlijk onmisbaar, zegt Richard Kleefman van PVB Nederland (programma verduurzaming bedrijventerreinen). Kleefman is een van de sprekers van de kennissessie met de titel ‘Verduurzaming van bedrijventerrein: samenwerken aan de toekomst’. In totaal gaat het in Nederland om circa 3800 bedrijventerreinen.

Lees meer...

Energieprestatie en -monitoring als vertrekpunt van de verduurzamingreis

Stap in de wereld van energie-efficiëntie met Ronald de Zwart en Werner Vink. Ze delen hun expertise over het ontsluiten van energiedata en het gebruik van het WEii-protocol om daadwerkelijke energieprestaties van gebouwen te berekenen. Dit protocol biedt niet alleen inzicht aan klanten, maar helpt ook bij effectievere handhaving en energiebesparing.

Lees meer...

Toekomstbestendige energiesystemen: welke rol ligt er voor de installatietechniek?

In een tijd waarin de Nederlandse energie-infrastructuur wordt geconfronteerd met groeiende uitdagingen, zoals de groeiende elektrificatie en duurzame energieopwekking, spelen twee vooraanstaande experts een cruciale rol. Michiel van Bruggen en Peter van Duijsen zijn de drijvende krachten achter de zoektocht naar oplossingen om vraag en aanbod in balans te houden.

Lees meer...

Energiedamwand-Nederland-in-2022-winnaar-van-de-Innovative-Energy-Solution-Award

De Energiedamwand is een ontwikkeling van CRUX Engineering BV en Gooimeer BV waarin de in Nederland veelvuldig toegepaste stalen damwand wordt ingezet als bron van duurzame energie.

Lees meer...

Regelingen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving

Als aannemer of installateur verduurzaamt u woningen of panden voor uw klanten. Grote kans dat deze klanten bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, een (hybride) warmtepomp of zonnepanelen. Op de Vakbeurs Energie geven onze RVO-adviseurs een presentatie en zijn we beschikbaar voor vragen in de RVO-stand.

Lees meer...

Flexibilisering op het elektriciteitsnet: praktijkvoorbeelden innovaties

De maatschappelijke duurzame wind waait mee, en termen als flexibilisering en smart energy systems hoor je steeds vaker voorbijkomen. Wat verstaan we bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) precies onder flexibilisering op het net, oftewel ‘flex’? En welke innovatieve oplossingen bestaan al om de klimaatdoelen te behalen?

Lees meer...

“Helpen dynamische energietarieven voldoende bij verduurzaming?”

Dynamische energietarieven zijn momenteel een hot item. Dynamische contracten gaan volgens Walter Hulshorst van Smart Energy NL zorgen voor een andere balans op het net en dynamiek in verduurzaming.

Lees meer...

“ESD presenteert innovaties in energieopslag”

Energy Storage Day staat dit jaar in het teken van innovaties in energieopslag. Daar gebeurt enorm veel, zegt Jeroen Neefs van Energy Storage NL, zowel op het gebied van opslag in de vorm van elektriciteit en warmte als zogenaamde moleculenopslag. In een Techtalk zullen ook instituten en organisaties als TNO aangeven hoe zijn de innovaties op dit gebied stimuleren.

Lees meer...

“De uitdaging zit ‘m in beschikbaarheid en betaalbaarheid”

Welke rol gaat waterstof spelen voor verwarming van woningen en waar staan we nu? Dat zijn de vragen die centraal staan in de kennissessie ‘Waterstof in de gebouwde omgeving’ van de Dutch Hydrogen Days. Gespreksleider Jörg Gigler van Topsector Energie ziet een rol voor waterstof voor 1 tot zelfs 2 miljoen woningen.

Lees meer...

Opening subsidieregeling SDE++ op 5 september

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), draagt hieraan bij. Met deze subsidie stimuleren we bedrijven en non-profitorganisaties om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Lees meer...

Maak uw bedrijf toekomstbestendig met de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de MIA\Vamil

Behalve een lagere energierekening kunnen energiezuinige en duurzame investeringen u ook fiscale voordelen opleveren via de Energie-investeringsaftrek en de MIA\Vamil.  Een deel van de kosten voor deze investeringen mag u aftrekken van de fiscale winst (EIA en MIA) en/of vrij afschrijven (Vamil).

Lees meer...

Netcongestie: wat betekent het voor jou?

Door de sterk toenemende vraag naar elektriciteit, een explosieve groei aan bijvoorbeeld elektrische auto’s en de snelle opkomst van zonne- en windenergie, raakt ons stroomnet overbelast. Deze “netcongestie” zorgt er vervolgens weer voor dat bedrijven niet kunnen verduurzamen omdat ze geen aansluiting krijgen voor hun zonnepanelen of windmolenpark.

Lees meer...

Rubriek Elektrotechniek: Peter Teunis van DEHN

In deze rubriek vertellen specialisten uit de branche over de (onmisbare) rol van elektrotechniek in de enorme uitdaging waar we als Nederland voor staan. Peter Teunis van DEHN Nederland b.v. licht toe in hoeverre elektrotechniek een rol speelt in het slimmer, sneller, efficiënter, duurzamer en veiliger maken van de transitie.

Lees meer...

Rubriek Elektrotechniek: Marcel Wennekes van ABB

In Rubriek Elektrotechniek vertellen experts over de rol van elektrotechniek in de energietransitie als het gaat om het slimmer, sneller, efficiënter, duurzamer en veiliger maken ervan. Deze maand: Marcel Wennekes van ABB.

Lees meer...

Landelijke aanpak netcongestie komt op stoom

De NVDE is blij dat het verzwaren van de elektriciteitsnetten de nodige aandacht krijgt. En dat er wordt gewerkt aan het flexibeler gebruiken van de netten, want het net is alleen op de piekmomenten vol.

Lees meer...

Norbert Schotte namens TVVL op Podium Energie

Norbert Schotte, transitiemaker en Gideonfanaat van het eerste uur, spreekt namens TVVL op Vakbeurs Energie. Een vooruitblik.

Lees meer...

Integrale beoordeling bouwwerken noodzakelijk voor de meest duurzame gebouwen

Energiezuinige woningen en gebouwen volgens de laatste stand van de technologie kunnen in de toekomst mogelijk niet gebouwd worden in Nederland.

Lees meer...

Nieuwe tools om energieprestaties van kantoorgebouwen te controleren

TVVL en Binnenklimaattechniek bieden met een gezamenlijk platform inzicht de energieprestatie van kantoorgebouwen.

Lees meer...

Cyberrisico’s in de huidige en toekomstige energiemarkt

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur maakt zich zorgen over veel omvormers op de Nederlandse energiemarkt. Een groot deel van het aanbod veroorzaakt storingen en wat betreft de beveiliging blijft er een hoop te wensen over. De RDI heeft waarschuwingen uitgedeeld en dreigt met boetes. ‘Deze ontwikkeling is het directe gevolg van de veranderingen in de energiemarkt. Voorheen waren er slechts een paar grote spelers die op hun beurt volledig aan de Europese wet- en regelgeving voldeden, inmiddels zijn er veel kleine energiebedrijfjes die het lastig vinden om aan deze normen te voldoen. Een ontwikkeling die gepaard gaat met cyberrisico’s,’ aldus GIGA Storage IT Technology Specialist Jip Rietveld.

Lees meer...

Rubriek Elektrotechniek: Henry Lootens van Stichting Gelijkspanning

In Rubriek Elektrotechniek vertellen experts over de rol van elektrotechniek in de energietransitie als het gaat om het slimmer, sneller, efficiënter, duurzamer en veiliger maken ervan. Deze maand: Henry Lootens van Stichting Gelijkspanning.

Lees meer...

Effectief klanten op de hoogte brengen met Elektrotechniek.TV

Fedet, belangenbehartiger van en voor ondernemers in de elektrotechnische sector, is samen met haar partners het online video- en kennisplatform Elektrotechniek.tv gestart. Inmiddels zijn er zo’n 250 unieke bezoekers per dag te vinden op dit platform.

Lees meer...

EASE Marktmonitor 7.0: vraag naar opslag groter dan ooit

De Europese energieopslagkoepel EASE heeft haar zevende Market Monitor gepubliceerd in samenwerking met onderzoeksbureau LCP Delta.

Lees meer...

Subsidie om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen eerder open

Begin oktober 2022 vroegen maatschappelijk vastgoedeigenaren massaal de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) aan om hun vastgoed te verduurzamen. Door de grote interesse opent de nieuwe ronde van DUMAVA eerder, in september 2023.

Lees meer...

Wat Libéma betreft gaat duurzaamheid hand in hand met bedrijfseconomische haalbaarheid

Vakbeurs Energie wordt ieder jaar in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch georganiseerd. We gingen in gesprek met Jeroen Dona, divisiedirecteur beurzen en evenementen bij Libéma, het moederbedrijf van de Brabanthallen. Want in hoeverre matchen de ambities van de vakbeurs met die van de gekozen locatie?

Lees meer...

Subsidieloket verduurzaming mkb-bedrijven geopend

De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) helpt mkb-ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen. Aanvragen is mogelijk sinds 1 april 2023. In totaal is er een budget beschikbaar van € 14,4 miljoen.

Lees meer...

Oplossingen in duurzame opwekking en besparing

De instabiele energieprijzen maken ondernemen moeilijk. Voor veel ondernemers reden om te kiezen voor maatregelen die helpen in het besparen van energie. Op de overheidssite Zet ook de knop om vindt u verschillende -simpele- tips waarmee flinke besparingen te behalen zijn.

Lees meer...

Elektrotechniek, het hart van de energietransitie: Finder Relais

In deze maandelijks terugkerende rubriek vertellen specialisten uit de branche over de (onmisbare) rol van elektrotechniek in de enorme uitdaging waar we als Nederland voor staan. Managing Director Martin Eijsink van Finder Relais licht toe in hoeverre elektrotechniek een rol speelt in het slimmer, sneller, efficiënter, duurzamer en veiliger maken van de transitie.

Lees meer...

Slimme combinatie tussen hardware en software

Energiebedrijf GIGA Storage ontwikkelt grootschalige energieopslagprojecten en richt zich hierbij op de combinatie tussen hardware en software.

Lees meer...

Actieplan: Opslag en conversie versnellen de transitie

Klimaat en Energie minister Rob Jetten heeft op 25 januari het Nationaal Actieplan Energieopslag in ontvangst genomen van Energy Storage NL (ESNL).

Lees meer...

Aandeel hernieuwbare energie in 2023 met 16,7% in lijn met Energieakkoord

Als we alle duurzame energie die we in Nederland produceren achter elkaar zouden inzetten, zou deze dit jaar op 2 maart volledig opgebruikt zijn.

Lees meer...

Warmte en elektriciteit verbinden

Overschotten aan elektriciteit omzetten naar warmte en in de bodem opslaan, maakt dat meer duurzaam opgewekte energie kan worden gebruikt en het elektriciteitsnet wordt ontlast. Het project COHEASY van KWR onderzoekt twee casussen en presenteert de resultaten op 13 maart.

Lees meer...

Label C, het loopt nog geen vaart

Slechts iets meer van de helft van de kantoorgebouwen voldoet aan het verplichte label C dat per 1 januari verplicht is. De 45% die er niet aan voldoet, is hiermee in overtreding.

Lees meer...

Energie delen met de buren

Energie uitwisselen met de buren is al technisch mogelijk en helpt om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten. Steeds meer energie wordt decentraal opgewekt.

Lees meer...

Elektrotechniek, het hart van de energietransitie: Fedet

In deze maandelijks terugkerende rubriek vertellen specialisten uit de branche over de (onmisbare) rol van elektrotechniek in de enorme uitdaging waar we als Nederland voor staan. Anne-Jaap Deinum (foto) en Matty Hummelink, respectievelijk directeur en voorzitter van de Fedet, bijten het spits af.

Lees meer...

22 maart: themamiddag local smart grids

Smart Energy NL, kennispartner van Vakbeurs Energie, organiseert op 22 maart een themamiddag over Local Smart Grids. De middag vindt plaats bij The Green Village, een fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving van de TU Delft.

Lees meer...

Nederland in wereldtop met waterstofinnovaties

Nederlandse bedrijven behoren tot de wereldtop als het gaat om de ontwikkeling van waterstoftechnologie.

Lees meer...

Installateurs slaan handen ineen

Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) wil binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met vijfhonderd extra warmtepompen per dag verhogen.

Lees meer...