Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Innovative Energy Solutions Award 2023 voor AQUABATTERY


Een gezamenlijke visie om de energietransitie te faciliteren bracht de vijf oprichters van AQUABATTERY in 2014 samen om een duurzaam opslagalternatief voor lithium-ion en vadium redox flow batterijen te ontwikkelen. Hun inzet heeft tot een niet onverdienstelijk resultaat geleid: AQUABATTERY maakt grootschalige energieopslag middels water en keukenzout mogelijk. Twee grondstoffen die over de hele wereld in overvloed beschikbaar en bovendien niet brandbaar of toxisch zijn.

“Wij slaan elektriciteit op in water en keukenzout,” vertelt CCO Janneke Tjon Pian Gi op de vraag wat AQUABATTERY nu precies doet. “Hiermee bieden wij het duurzame alternatief voor milieubelastende batterijen. Ook de veiligheid van het systeem is geborgd doordat we gebruik maken van niet brandbare materialen. Hierdoor is de oplossing goed geschikt voor gebruik in industriële, bewoonde en natuurlijke omgevingen. Ook vanuit economisch perspectief is ons product aantrekkelijk, deze twee grondstoffen zijn goedkoop en kennen geen degradatie. Oftewel, de hoeveelheid energie die in de batterij kan worden opgeslagen neemt niet af, ongeacht hoeveel cycli de batterij gedraaid heeft. Ook is er geen sprake van zelfontlading, eenmaal opgeslagen blijft de elektriciteit in de batterij gevangen totdat de batterij wordt ontladen.”

Bufferen voor een succesvolle energietransitie

De huidige energietransitie wordt gekenmerkt door enerzijds netcongestie en anderzijds de toevoeging van hernieuwbare energiebronnen aan het energiesysteem. Deze energiebronnen -denk aan zonne- en windenergie- worden gekenmerkt door pieklevering wat een grote belasting voor het toch al zo volle net betekent. Opslag biedt soelaas: er gaat geen energie verloren, de investering in duurzame opwek houdt haar waarde, gebruikers worden minder afhankelijk van het net en er is minder netcapaciteit nodig. Opslag biedt bovendien de mogelijkheid om volledig te verduurzamen en fossiele grondstoffen achter ons te laten. “De BV Nederland heeft 24 uur per dag energie nodig. Wil je dat optimaal duurzaam doen, dan heb je buffering nodig. Wij maken dat waar door in tijden van overvloed stroom middels een zoutwateroplossing op te slaan. Het overschot aan stroom en zout water wordt in een membraanstack gevoed. Daar wordt het zout water gesplitst in een zuur en een base oplossing, die apart van elkaar in tanks worden opgeslagen. Wanneer de energie nodig is, wordt de batterij ontladen door de zuur- en baseoplossingen door dezelfde membraanstack terug te laten vloeien waardoor zout water en duurzame elektriciteit vrijkomt.”

Succesvolle pilots

Om de uitdaging van het Klimaatakkoord van Parijs aan te gaan en de mondiale temperatuurstijging onder de 1,5°C te houden, wordt er overal ter wereld gewerkt aan de opwekking van zonne- en windenergie. Deze bronnen zijn echter niet 24/7 beschikbaar en als ze beschikbaar zijn, produceren ze zoals gezegd veelal in grote pieken. Grootschalige energieopslag is het antwoord. AQUABATTERY is het duurzame antwoord. “Op dit moment draaien we onze derde pilot. Waterschap Rivierenland heeft de ambitie om in 2030 door het opwekken en gebruiken van haar eigen zonne-energie volledig energieneutraal te zijn. Zonder opslag levert het waterschap op dagen dat zij overschot aan zonne-energie heeft, terug aan het energienet en op momenten dat de zon niet schijnt, is het waterschap afhankelijk van het energienet om in de energiebehoefte te voorzien. Met de AQUABATTERY kan het waterschap de eigen consumptie uit de zelf opgewekte zonne-energie optimaliseren, door het overschot aan zonne-energie overdag op te slaan in de batterij en ’s avonds te gebruiken. Met een opgeschaalde AQUABATTERY kan het waterschap haar verbruik van eigen zonne-energie meer dan verdubbelen en bijna volledig in haar eigen energieverbruik voorzien.”

Op de vraag hoeveel ruimte AQUABATTERY in beslag neemt, antwoordt Janneke: “Dat is uiteraard afhankelijk van het gewenste vermogen en de opslagduur. Voor jouw beeld: de opgeschaalde oplossing voor Waterschap Rivierenland neemt zo’n vijftig vierkante meter in beslag. Hier gaan we dan nog niet uit van integratie van de tanks, bijvoorbeeld in bestaande infrastructuur of ingegraven in de grond.”

Over de award

Vakbeurs Energie daagt de markt graag uit. Dat doet de vakbeurs namens beursorganisator 54 Events onder meer met de Innovative Energy Solutions Award. “Het winnen van de award heeft onze zichtbaarheid aanzienlijk vergroot. Een zeer welkom effect. Dat ook de jury onderschrijft dat energieopslag een cruciaal puzzelstuk voor het oplossen van de energietransitie is, sterkt ons verhaal. De complimenten over de materiaalkeuze voor AQUABATTERY waarderen we enorm. We zijn erop gespitst om bij te dragen aan een oplossing voor de energietransitie en willen voorkomen dat we op een ander vlak problemen verergeren. Met water en zout is dat zeker niet het geval. Op dit moment verkeert ons product in de pilotfase. De succesvolle resultaten bieden perspectief voor introductie op de zakelijke markt. We verwachten over twee jaar deze markt te betreden zodat we grootverbruikers kunnen voorzien van onze opslagoplossing.”

Ga terug