Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Aangescherpte eisen technieken Energielijst 2021


Nieuwe opties voor energiebesparing in de industriële keten en wijzigingen in het voordeel voor LED-verlichting zijn de belangrijkste wijzigingen in de gepubliceerde Energielijst 2021. Het budget voor de EIA in 2021 bedraagt € 149 miljoen.

Bedrijven die investeren in technieken genoemd in de Energielijst, kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) tot 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Zo ondersteunt het kabinet ondernemers die investeren in energiezuinige technieken.

Wijzigingen Energielijst 2021

Ieder jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Ook voor 2021 zijn er nieuwe technieken toegevoegd aan de lijst en zijn de eisen van een aantal technieken scherper.

Een belangrijke wijziging betreft de uitbreiding voor CO2-emissiereductie bij processen in de industrie. Wanneer CO2 wordt bespaard op buiten het bedrijf opgewekte energie kan dit ook in aanmerking komen voor EIA-voordeel.

Daarnaast zijn voor een groot aantal koelinstallaties de voorwaarden uitgebreid of gewijzigd.

Langere levensduur LED-verlichting

Al geruime tijd is LED-verlichting een van de populairste maatregelen die wordt aangevraagd binnen de EIA. De innovatie bij energiebesparende verlichting zit in de langere levensduur.

Daarom kan in 2021 alleen EIA-voordeel verkregen worden voor armaturen die een langer dan gemiddelde levensduur hebben. De eis voor energie-efficiënte per vermogen wordt dus vervangen door een eis aan de levensduur.

Algemene code energiebesparing

Naast de specifieke technieken op de Energielijst is het ook mogelijk om energiebesparing via de zogeheten algemene code te melden.

Afgelopen jaren werden deze meldingen getoetst naar een minimale besparing per euro. Dit wordt vanaf 2021 gewijzigd naar een toets op terugverdientijd, die langer dan 5 jaar moet zijn.

Met deze wijziging wordt beter aangesloten bij ander beleid en regelingen rondom duurzaamheid en energiebesparing.

Toelichting op de wijzigingen

Normaalgesproken organiseren de EIA en de MIA\Vamil aan het begin van het jaar een bijeenkomst, om toelichting te geven op de wijzigingen. In de vorige nieuwsbrief kondigde RVO aan in januari een webinar te organiseren. Helaas heeft zij deze vanwege de aangescherpte coronamaatregelen en de recente lockdown moeten annuleren. Heeft u vragen over de nieuwe Energielijst, dan kunt u wel altijd contact met hen opnemen.  

Fiscaal voordeel met de EIA

Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Zo levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

Jaarlijks maken zo’n 12.000 ondernemers gebruik van de EIA, van kleine MKB-ers tot zeer grote ondernemingen.

Meer weten?

Energielijst 2021
Energie-investeringsaftrek

Ga terug