Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“Bedrijventerrein onmisbaar in energietransitie”

Interview met Richard Kleefman, PVB Nederland:


Bedrijventerreinen kunnen vanwege onder meer hun enorme dakoppervlak een heel grote rol spelen in de energietransitie en zijn daarin eigenlijk onmisbaar, zegt Richard Kleefman van PVB Nederland (programma verduurzaming bedrijventerreinen). Kleefman is een van de sprekers van de kennissessie met de titel ‘Verduurzaming van bedrijventerrein: samenwerken aan de toekomst’. In totaal gaat het in Nederland om circa 3800 bedrijventerreinen.

“Een bedrijventerrein is eigenlijk niet meer dan een toevallige verzameling van ondernemers op één locatie. Als PVB Nederland vinden wij het belangrijk dat een bedrijventerrein een gezamenlijkheid wordt. Samenwerking is nodig om te kunnen verduurzamen. Kijk bijvoorbeeld naar PV-panelen. De meeste bedrijven hebben voor hun eigen behoefte niet meer dan 10% van hun dakoppervlak nodig.”

”De opdracht vanuit de energietransitie is om de daken maximaal te benutten. Maar als iedereen dat voor zich doet, ga je de capaciteit van het transformatorstation te boven. In gezamenlijkheid kun je werken aan andere oplossingen en bijvoorbeeld een opslag in batterijen toevoegen of je gaat elektriciteit omzetten in warmte of je kijkt naar de mogelijkheden van opladen van elektrische voertuigen. Alleen dan kun je 100% van de dakcapaciteit gaan benutten.”

“Daar zitten heel wat mitsen en maren aan voor je zo ver bent. Een ondernemer wil vooral ondernemen. Om te beginnen gaan we daarom om met de ondernemers in gesprek over waar ze tegenaan lopen. Dat kan bijvoorbeeld criminaliteit zijn of wateroverlast. Dat zijn zaken die je in gezamenlijkheid kunt aanpakken en oplossen. Als je die samenwerking eenmaal hebt, kun je kijken naar wat je meer met elkaar kunt doen en ook de energietransitie met elkaar aangaan.”

“PVB Nederland ondersteunt door voor capaciteit te zorgen om dat gesprek aan te gaan, met kennis en tips en middelen. Er zijn subsidies beschikbaar, maar je zult er tijd in moeten steken om die te verkrijgen. Mijn persoonlijke statement is dat we moeten gaan van een maatschappij naar een samen-leving.”

Kennissessie
Verduurzaming bedrijventerreinen: samenwerken aan de energietransitie

Donderdag 12 oktober, 15:00 - 16:30 uur
Vakbeurs Energie: Podium Energie

Met: Tessa Hermens, NVDE | Richard Kleefman, PVB Nederland | Suzanne Brands-Krol, Adviseur Laadinfrastructuur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / RVO | Jesper van der Velden, Adviseur Laadinfrastructuur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / RVO | Enzo Diependaal, Rethink Zero

Ga terug