Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Column: Woningbouw gasvrij met 24 energiecentrales?

 

Martin Horstink van Warmtepompstrategie ziet een grote rol weggelegd voor warmtepompen en lage temperatuur warmtenetten.

“Als consultant van Warmtepompstrategie hou ik me bezig met de energietransitie in de woningbouw. Ons adviesbureau ziet een grote rol weggelegd voor warmtepompen en lage temperatuur warmtenetten om zo tot een CO2-neutrale woningbouw te komen. Aardgasvrij is daarbij een belangrijk aspect.“

“Onlangs werd ik door een discussie op Twitter getriggerd na te denken over de uitkoppeling van warmte bij energiecentrales. Er moeten straks energiecentrales draaien om warmtepompen aan te drijven. Het zou mooi zijn de restwarmte van die energiecentrales in te zetten voor verwarming van woningen.“

“Al snel kwam de volgende vraag op: Hoeveel woningen kun je met een energiecentrale voorzien van elektriciteit voor de warmtepomp en hoeveel woningen kun je bedienen met de restwarmte van dezelfde centrale? Ik maakte vervolgens een ruwe berekening. “

“Een redelijk geïsoleerde woning heeft op een koude winterdag circa 6 kWth nodig om een binnentemperatuur van 20°C te houden. Ervan uitgaande dat de woning op lage temperatuur verwarmd wordt, haalt een warmtepomp een COP van 3 op een koude winterdag. Gemiddeld heeft een woning met een warmtepomp dan 6/3 = 2 kWe nodig om warm te blijven. “

“Een moderne gascentrale van ca. 600 MWe haalt een elektrisch rendement van 60%. Stel dat nog circa 20% thermische energie op lage temperatuur uit de centrale gehaald kan worden, dan levert de centrale 600 MWe en 200 MWth.“

“De gelijktijdigheid van de warmtevraag voor ruimteverwarming van woningen met een warmtepomp en woningen met een aansluiting op een warmtenet ligt natuurlijk erg hoog: op bijna 100%.“

“Met 600 MWe (600.000 kWe) kunnen 600.000/2 = 300.000 woningen met een warmtepomp worden voorzien in hun warmtebehoefte op een koude winterdag. Met 200 MWth (200.000 kWth) kunnen 200.000/6 = ca. 30.000 woningen met een laag temperatuur warmtenet worden voorzien in hun warmtebehoefte.“

“Met een energiecentrale van 600 MWe kunnen dus circa 330.000 woningen van de gasaansluiting af. Haal je de hele Nederlandse woningbouw op deze manier van het gas, dan zijn circa 7.700.000 woningen/330.000 = 24 energiecentrales nodig.“

“Dat de woningen met deze aanpak aardgasvrij zijn, betekent overigens nog niet dat de woningen ook CO2-neutraal zijn. Hiervoor dienen de energiecentrales CO2-neutraal gemaakt te worden. Bijvoorbeeld door gascentrales te voeden met duurzaam gas, zoals biogas, groen gas of duurzame waterstof.“

“Bovenstaande benadering is natuurlijk wat kort door de bocht. Ik vergeet hierbij onder andere dat

andere bronnen van warmte (restwarmte industrie, geothermie) bruikbaar zijn voor warmtenetten, dat de 60% elektrisch en 20% thermisch rendement wellicht te hoog is, dat voor andere zaken nog elektriciteit nodig is en dat woningen moeten worden voorzien van warm tapwater.“

“Verder zijn de kansen om duurzaam gas direct in de woningbouw in te zetten er niet in meegenomen en mist de economische onderbouwing. De benadering maakt wel de verhoudingen inzichtelijk en laat zien dat warmtepompen en warmtenetten prima samengaan.”

Martin Horstink is consultant bij BDH. Warmtepompstrategie is onderdeel van BDH, exposant op Vakbeurs Energie en dus van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 oktober te vinden in de Brabanthallen in Den Bosch (hal 3, stand B.018). Vakbeurs Energie is gratis te bezoeken door middel van voorregistratie.

Ga terug