Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Corporatiedag Energietransitie Case 1: Atriensis


Hybride installaties zijn een spijtvrije oplossing voor woningen in wijken waar het gasnet niet binnen 15 jaar vanaf nu verwijderd wordt. Hierdoor ontstaat meteen een flinke reductie van aardgasverbruik en daarmee uitstoot van CO2. Plus een fors voordeel voor de bewoner in de vorm van de lagere energierekening.

>> Korte route naar inschrijven voor de Corporatiedag Energietransitie

Waarom laat opschaling op zich wachten? Hoe kunnen corporaties en marktpartijen dit kantelen?

Aan de techniek ligt het niet. Voor elk woningtype en elke situatie is wel een geschikte hybride warmtepomp voorhanden. De belemmering voor opschaling lijkt voor een groot deel te liggen in de aanpak van corporaties en hun ketenpartners. Snel weg te nemen door het volgen van dit stappenplan:

Inventarisatie
Onderzoek kansen bij alle woningen met combiketels aan de hand van de  basisvoorwaarden: warmtevisie (1), ruimtelijke inpassingsmogelijkheden (2), geschiktheid  afgiftesysteem (3)

Processen
Bepaal in welke processen plaatsing het beste in te passen is. Op voorhand lijkt de geplande vervanging van de ketel of ventilatiebox voor de hand te liggen. Waarschijnlijk  zijn andere opties zeker zo interessant. Mutaties, klantgestuurd, inpassing in  verbeterprojecten op complexniveau of als compleet nieuw programma

Contractering
Bepaal de ambitie met budgetten. Kies voor een wijze van contracteren. Als eenvoudige aanvulling op de reguliere cv-onderhoudscontracten? Of als inkoop van alleen  de hybride warmtepompen met harde prestatiegaranties op onderhoud en rendementen  tot en met statiegeldregeling bij een gespecialiseerd bedrijf 

Spreker is Linda Groenen, directeur bij Atriensis innovatie.

Corporatiedag Energietransitie

Bovenstaande is 1 van de 4 cases tijdens de Corporatiedag Energietransitie 2021. Die vindt plaats tijdens Vakbeurs Energie, op dinsdag 12 oktober van 13:00 tot 18:00 uur in Congrescentrum 1931, Limousin 1 (nabij de Brabanthallen). De Corporatiedag Energietransitie 2021 is voor medewekers van woningcorporaties en gemeenten. Organisaties die producten, diensten of advies leveren aan woningcorporaties betalen een toegangsfee t.w.v. € 495,- excl BTW. Hier staat meer informatie.

Ga terug