Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Deurdikte naar 54 mm: klein verschil, groot resultaat


Bij gevelisolatie zijn goed isolerende deuren belangrijk. Door een 38 mm dikke deur te vervangen door een 54 mm deur stijgt de isolatiewaarde fors.

Voor nieuwbouw is de 54 mm-deur al 20 jaar de standaard en voor zeer energieneutrale woningen zijn de deuren zelfs 67 tot 80 mm dik. In bestaande woningen worden technisch achterhaalde en slecht isolerende 38 mm-deuren echter veelal vervangen door nieuwe, net zo slecht isolerende en tochtwerende 38 mm-deuren. Terwijl het toepassen van een iets dikkere hoogwaardig isolerende 54 mm deur, met HR++ glas en dichtingen een veel beter resultaat geeft. De beperkte meerkosten voor een 54 mm dikke deur zijn in korte tijd terug te verdienen. Daarnaast is de keuze voor de ‘standaard’ 54 mm deur de keuze voor de toekomst; klaar voor de klimaatdoelstellingen 2050.

Warmteverlies en -weerstand

NEN 1068 beschrijft hoe het warmteverlies van een gebouw berekend moet worden. In NEN‐EN‐ISO 10077‐1 staat vermeld hoe de warmteweerstand (Rc-waarde) van een gesloten constructie of die van een gevelopening (U-waarde) bepaald wordt. Met het van kracht worden van de BENG-eisen per januari 2021 voor nieuwbouw is er geen vaste ondergrens waar een deur aan moet voldoen. In de tabel klasse indeling Up waarden buitendeuren is terug te vinden welke deur voor welke toepassing met meest gebruikt wordt.

Isolatieklasse voor deuren

De BENG-eisen uit het Bouwbesluit laten zien dat de isolatiewaarde van de gebouwschil essentieel is voor het terugbrengen van het energieverbruik. De NTA 8800 (die ook voor de bestaande bouw gebruikt kan worden) geeft aan hoe de isolatiewaarde van deuren en kozijnen die hierin opgenomen zijn berekend moeten worden. Hierbij gaat het voor deur/kozijncombinaties om de U-waarde (warmtedoorgang) uitgedrukt in W/m²K. Er is geen grenswaarde aangegeven waar deze aan moeten voldoen.

Voorheen waren de isolerende eigenschappen van een deur niet zichtbaar. Sinds april 2021 is aan de hand van het GND-zekerheidslabel aan de scharnierzijde van de deur de isolatieprestatie af te lezen. Er zijn geen wettelijke eisen vastgelegd voor de isolatiewaarde waar een deur aan moet voldoen. Om de toepasbaarheid te vereenvoudigen heeft GND echter isolatieklassen gedefinieerd, waarbij in één oogopslag is te zien hoe goed de deur bijdraagt aan de isolatie van de gevel. Hiermee kan advies worden gegeven in welke toepassingen een bepaalde deur het meest geschikt is.

Labeling

Door het label met de QR-code aan de scharnierzijde van deur te scannen, is in één oogopslag af te lezen welke prestaties de deur levert op het gebied van brand, rook, geluid, inbraak en isolatie. Het label maakt inzichtelijk wat er in de woning is toegepast en of dit voldoet aan de gestelde eisen.

Hierdoor is het voor iedereen eenvoudig te controleren. Ook bij controle door een energieadviseur is nu zichtbaar welke waarde de deur heeft en wat de werkelijke isolatiewaarde is die kan worden meegenomen in de berekening van de woningindex.

Ga terug