Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Dutch Hydrogen Days op 12, 13 en 14 oktober 2021


Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren, en de CO₂-uitstoot in 2030 te verminderen met 49% ten opzichte van 1990, kan de grootschalige inzet van duurzaam opgewekt waterstof een flinke bijdrage leveren.

Waterstof kan worden gebruikt als grondstof, brandstof of energiedrager en -opslag. De EU ziet vele mogelijke toepassingen om zo broeikasgasemissies in de industrie, het vervoer, de elektriciteitsvoorziening en de gebouwde omgeving te verminderen.

De uitrol van waterstof in de samenleving wordt steeds zichtbaarder en de ambities groeien.

In de (Nederlandse) industrie speelt waterstof al lang(er) een rol. Het gebruik van duurzame waterstof is een van de routes naar CO2-reductie en wordt gezien als essentieel onderdeel in een klimaatneutrale industrie in 2050. Vooral in de chemische industrie kan duurzame waterstof op termijn het gebruik van aardgas grotendeels vervangen.

Ook op het gebied van mobiliteit wint waterstof terrein – vooral voor zwaar transport op de weg, het spoor en de scheepvaart. Voordelen van de Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) zijn het gebruiksgemak en de flexibiliteit van auto’s op waterstof. Dit door o.a. compacte opslag, korte ‘tank’tijd, een grote actieradius en het gebruik van krachtigere elektromotoren. Voorwaarde is wel de beschikbaarheid van waterstoftankstations. Aan die infrastructuur wordt momenteel druk gewerkt, met de ambitie voor 50 tankstations in 2025.

Maar ook in de gebouwde omgeving, in de verwarming van huishoudens en gebouwen –  voor het vervangen van aardgas – wordt naast (elektrische) warmtepompen en stadswarmte op termijn gekeken naar waterstof als mogelijk kosteneffectief alternatief. Voor de distributie van waterstof wordt inmiddels getest met het hergebruiken van bestaande aardgasleidingen.

In Nederland worden de ambities voor waterstof reeds door diverse stakeholders onderzocht én in de praktijk gebracht.

Teneinde het thema ‘waterstof’ inhoudelijk te laden, organiseert 54events – in samenwerking met veel van deze stakeholders – tijdens haar gelijktijdige vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel, Vakbeurs Energie en Industrial Heat & Power van 12 t/m 14 oktober de Dutch Hydrogen Days. Met op elke van de hoofdpodia een passend seminar over waterstof:

Waterstof in Mobiliteit

Dinsdag 12 oktober, op Zero Emission | Ecomobiel (met Waterstof Paviljoen!)

  • Wat zijn de ambities voor waterstof in mobiliteit en transport?
  • Wat is al realiteit en waar kijken we naar uit?
  • Welke voorbeelden en geslaagde business cases zijn er?

Waterstof in de Praktijk

Woensdag 13 oktober, op Vakbeurs Energie

  • Wat is de rol van waterstof in de verwarming van de gebouwde omgeving?
  • Hoe staat het met de toepasbaarheid, veiligheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid?
  • Welke voorbeelden en ervaringen zijn er?

Waterstof in de industrie

Donderdag 14 oktober, op Industrial Heat & Power 

  • Hoe ontwikkelt zich de vraag naar waterstof in de industrie?
  • Welke kansen biedt waterstof in de industrie?
  • Welke praktijkvoorbeelden op lokaal niveau zijn er?

OOK BETROKKEN ZIJN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Ga terug