Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Partner Stichting Exploitatie Evenementenstroom | Duurzame stroomvoorziening in de openbare ruimte (SPECIAL)


Gemeenten hebben een uitdaging met het verduurzamen van stroomvoorziening in de openbare ruimte. In meerdere kleine en grote gemeenten is kennis opgedaan in dit vraagstuk, in de gemeente Amsterdam loopt een pilot waarbij waardevolle kennis wordt opgedaan.

Voor het vraagstuk bestaat geen standaardoplossing, maar is wel alle kennis aanwezig bij marktpartijen om te komen tot ‘revolverende, non-profit exploitatiemodellen’ de gemeenten houden regie maar expertise wordt belegd bij (lokale) specialisten. De pilot in Amsterdam is ontstaan uit een samenwerking van kennispartijen die heeft geleid tot de verduurzaming van alle grote evenementenlocaties in de stad.

Die gemeente vroeg in 2018 aan diverse specialisten waaronder de Stichting Beheer Publieke Faciliteiten, JLC Duurzaamheid en ZAP Concepts om een visiedocument te maken voor de verduurzaming van haar evenementenlocaties waarbij in het jaar 2020 generatoren overbodig zouden zijn.

Er was tot op dat moment niet voldoende kennis gebundeld bij één partij waardoor er een dynamische samenwerking ontstond bij diverse specialisten en de gemeente. Deze leverde een visiedocument op waarmee de stad een aanbesteding voor de plaatsing van ‘evenementenkasten’ kon voorbereiden en in 2019 de realisatie van start kon gaan. De start van de realisatie ging gepaard met een aantal andere ontwikkelingen:

De start van Stichting Exploitatie Evenementenstroom

De Stichting Exploitatie Evenementenstroom voert op dit moment de exploitatie van de geplaatste voorzieningen in de stad, dit gebeurt in een pilotvorm tot de zomer van 2021. De resultaten uit deze pilot leiden tot een advies hoe de stad hierna om kan gaan met het toekomstige beheer en exploitatie van haar assets.

Om te zorgen voor volledige transparantie en optimale samenwerking met de gemeente is er een begeleidingscommissie opgericht die periodiek meekijkt, bijstuurt en uiteindelijk goedkeuring geeft aan de te varen koers (denk hierbij onder andere aan de stroomprijs voor gebruikers, procedures om gebruik te kunnen maken van deze stroompunten).

Marktpartijen helpen de stichting met actief assetmanagement. Zaken die vormgegeven zijn behelzen onder andere:

  • Sluitende processen rondom installatie verantwoordelijkheid
  • Sluitende processen omtrent beheer en onderhoud
  • Accreditatie gebruikers
  • Instructies voor alle stakeholders
  • Dynamisch contractmanagement
  • Financiële verantwoording exploitatie in het model “revolverende non profit exploitatie”

Revolverende non profit exploitatie

De gedachte achter deze exploitatie komt voort uit het visiedocument voor de stad. De vraag werd gesteld hoe de gemeente een impulsinvestering in stroompunten zo kon vormgeven dat deze investering op lange termijn haar waarde zou blijven behouden. Gesprekken met diverse afdelingen en destijds stadsdelen leverde de kennis op dat er geen eenduidig beleid bestond en dat assets uit diverse budgetten kwamen en op diverse balansen bij de gemeente stonden.

Bij budgettering werd plaatsing vaak los gezien van beheer en onderhoud dit leidde in sommige in gevallen tot ad hoc beleid waarbij de noodzaak tot vervanging aanleiding werd voor het zoeken naar budget. Een andere constatering was dat er geen eenduidig beleid was in de afrekening van stroom. Er werd niet altijd betaald voor het gebruik van stroompunten en als dat wel gebeurde vloeiden deze penningen vaak terug naar de algemene middelen.

In de pilot die nu draait zijn alle stroompunten “slim” gemaakt. Gebruikers kunnen zelf, mits geaccrediteerd, stroompunten bedienen en worden op het gebruik afgerekend. De penningen vloeien terug naar de gemeente en het positief operationele resultaat vloeit terug naar de gemeente waarbij afgeschreven assets vervangen kunnen worden.

In 2019 is gestart met de exploitatie waarin festivals gretig gebruikt maakte van de nieuw aangelegde faciliteiten. Hiermee was er sprake van een vliegende start waarbij grote festivals emissieloos gehouden konden worden.

Q2 van 2020 was met de opkomst van COVID19 een streep door de rekening in de geplande exploitatie. Juist hier heeft bovengenoemde werkwijze zijn toegevoegde waarde kunnen bewijzen. Door actief contractbeheer is 70% van de operationele kosten bespaard waardoor de schade beperkt blijft en er nog steeds op koers gevaren wordt.

De tijd die het gebrek aan evenementen geeft is ingezet om te kijken hoe meer marktpartijen een rol kunnen spelen in de exploitatie zodra de evenementen weer starten. Denk aan meerdere service partijen die in de keten een rol kunnen spelen in de verkoop van stroom of in het maken van efficiënte stroomplannen. Een andere kans ligt in de inzet van deze stroomplannen voor ander of gecombineerd gebruik (laadinfra in combinatie met evenementenstroom, fontein-installaties op dezelfde aansluiting etc.)

De werkwijze die gehanteerd wordt biedt kansen voor alle gemeenten, groot en klein. We komen graag in contact met andere gemeenten om onze kennis te delen. Meer informatie staat op https://www.duurzaamevenement.nl/stroompunten-amsterdam/!

Ga terug