Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Partner ElaadNL | Duurzamer door slimme laadinfrastructuur (SPECIAL)


Gemeenten zijn momenteel bezig om verschillende vraagstukken rondom de energietransitie uit te werken. Een van deze onderwerpen is duurzame mobiliteit. Hierbij is met name de groei van elektrisch vervoer en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur belangrijk voor gemeenten om mee aan de slag te gaan. Steeds meer elektrische voertuigen met steeds groter batterijcapaciteiten kunnen door slim te laden voor balans zorgen op het lokale energienetwerk.

Zo kunnen de autobatterijen overdag geladen worden met duurzame energie, kunnen zij bij piekverbruik op het net wat langzamer opgeladen worden en kunnen ze met de vehicle-to-grid (V2G) technologie ook energie terug leveren aan woningen of aan de wijk. In het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is men dan ook in regionaal verband aan de slag om gemeenten te ondersteunen in het vormen van een visie op laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid.

De plannen rondom de laadinfrastructuur van Nederland hangen sterk samen met andere klimaatopgaven uit het Klimaatakkoord. De NAL komt voort uit de zogenoemde ‘Klimaattafel Mobiliteit’. Uit de Klimaattafels ‘Gebouwde Omgeving’ en ‘Elektriciteit’, waarbij de opwek van duurzame energie centraal staat, is er op regionaal en gemeentelijk niveau de Regionale Energie Strategie (RES) ontstaan.

Op gemeenteniveau komen de RES en de NAL samen. De diverse benodigde laadinfrastructuur voor de verschillende vormen van elektrisch vervoer zoals personenauto’s, openbaar vervoer, logistiek en scheepsvaart vragen gezamenlijk een behoorlijk vermogen aan elektriciteit. Wanneer deze vraag gekoppeld kan worden aan de in de RES voorziene opwek van zonne- en windenergie hoeft er minder transport van energie plaats te vinden en wordt het elektriciteitsnet minder belast.

In Nederland zijn 30 RES regio’s aan de slag om een plan van uitvoering op te stellen om de gevolgen van de energietransitie te managen. Van groot belang is nu hoe de voorgestelde plannen gaan aansluiten op de ‘hogere’ infrastructuur; het landelijke energiesysteem. Daarbij kan mobiliteit niet ontbreken en dit moet vanuit de regio gevoed worden.

Ook de inzet van slim laden, oftewel Smart Charging, kan hierbij ondersteunen. Elektrisch vervoer biedt een uitstekende mogelijkheid om de elektriciteitsvraag aan te passen aan de hoeveelheid beschikbare elektriciteit. De laadsnelheid kan worden gevarieerd en met de nieuwste V2G laadtechnieken kan er zelfs energie terug geladen worden naar het net¹.

Op lokaal niveau raakt het gemeentelijk plaatsingsbeleid aan de Transitievisie Warmte (TVW). De wijkuitvoeringsplannen die gemeenten in dat kader opstellen kunnen hierbij voor samenhang in de uitvoering van de opgaven zorgen.

Door het hanteren van een integrale benadering als gemeente kan de mobiliteitsopgave een kans zijn om de energietransitie te versnellen. Intensieve afstemming in de volle breedte van de energietransitie zorgt er ook voor dat regionale netbeheerders de impact op de energie-infrastructuur beter kunnen bepalen. Zo kan het elektriciteitsnetwerk op efficiënte wijze worden voorbereid op toekomstig gebruik, worden maatschappelijke kosten zo laag mogelijk gehouden en wordt de impact op de openbare ruimte beperkt.

Over ElaadNL

Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL onderzoekt en test de mogelijkheden voor Smart Charging: elektrische auto’s betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam opladen. ElaadNL is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse Netbeheerders. ElaadNL is betrokken bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Via de NAL krijgen aangewezen regio’s in Nederland de opgave om het aantal verwachte EV en laadpunten in beeld te brengen.

¹ Smart Charging Guide, september 2019, ElaadNL: https://www.elaad.nl/news/nieuw-smart-charging-guide

 

 

Ga terug