Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Een uniek idee in de beste tradities van de Hollandse waterbouwer

Een uniek idee in de beste tradities van de Hollandse waterbouwer

Door turbines voor meerdere toepassingen aan te wenden kan Delta21 1.860 MW aan opslag capaciteit leveren tegen  extreem lage kosten.

Dit komt omdat het overgrote deel van de investeringskosten wordt gemaakt  en gedragen voor de bescherming tegen hoge zee- en rivier- waterstanden. Het marginaal resterende deel van de investeringskosten is nodig voor de aanleg van een energie opslagmeer.

Tel daarbij op dat het opslagmeer gelegen is voor de Zuid Hollandse eilanden; dichtbij bij zowel voorname afzet gebieden als ook voorname aanleveringsgebieden van wind- en mogelijk andere groene energiebronnen. Hierdoor worden de transportkosten van en naar de opslag tot een minimum beperkt.

Een bijkomend kosten voordeel is dat de (economische)levensduur van de opslag aanzienlijk veel langer is dan die van de traditionele methoden van opslag zoals bijvoorbeeld die met batterijen. De marginale investeringskosten worden gemaakt voor de aanleg van een waterkering in de vorm van een duinenrij met daarin een overlaat. De levensduur hiervan wordt voorzichtig op tenminste 100 jaar geraamd.

Ook gaat het gebruik van het meer nauwelijks gepaard met onderhoudskosten en kunnen de eventuele opruimingskosten op vrijwel nihil worden gesteld. Die laatste kosten betreffen eigenlijk alleen de opruiming van de in de duinenrij van de waterkering geplaatste overlaat.

Behalve de kosten voordelen levert het energie deel van Delta21 ook de nodige voordelen voor het milieu op. Met 1.860 MW kunnen twee traditionele fossiele centrales, nodig als noodopvang worden gesloten, en de navenante uitstoot aan CO2 en NOx worden vermeden. Mede daarom zal die uitstoot, nodig voor de aanleg van het energiedeel van Delta21, ruimschoots worden gecompenseerd.

Daarnaast is er sprake van een vrijwel volledig circulair project; nagenoeg alle onderdelen van het project kunnen worden hergebruikt en/of in hun oorspronkelijke vorm worden teruggebracht.

Delta21 is van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 oktober te vinden op Vakbeurs Energie op de stand van Energy Storage NL. Wilt u Vakbeurs Energie  bezoeken? Uw gratis ticket regelt u hier!

Ga terug