Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Energie besparen betekent om je heen kijken

Gulpener heeft onlangs het duurzaamste brouwhuis van Europa geopend. Via een Brouwlapse zijn de brouwactiviteiten te volgen. Foto: Gulpener.

Veel bedrijven moeten alle zeilen bijzetten om de deadline van 31 december 2020 te halen. Het goede nieuws is dat bedrijven met behulp van de audit vaak beter kijken in hun bedrijf naar de energiestromen en daarmee naar de energie- en kostenbesparingen. Uit ervaring blijkt dat veel bedrijven veel meer kunnen besparen dan ze denken. Laaghangend fruit is nog steeds bij veel bedrijven niet of nauwelijks geplukt (op LED-verlichting na). Vooral in de productieprocessen is veel winst te behalen.

EED

“De energie-audit komt voort uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Doel van de audit en het daarbij behorende verslag is om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming.” Aan het woord is Jos Lenselink, senior consultant bij BlueTerra Energy Experts. Dit adviesbureau richt zich op de industrie en grootzakelijke markt en adviseert bedrijven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Het geeft ook regelmatig webinars. Vlak voor de zomervakantie heeft het adviesbureau een webinar gehouden over EED-audit. Daaraan deden tachtig bedrijven mee, en nog een veertig keken het webinar achteraf terug. Uit het webinar bleek volgens organisator van het webinar Jos Cornelissen van BlueTerra dat veel bedrijven nog geen EED-audit hebben laten doen, en nu snel in actie willen komen. Dat vraagt echter veel werk, zekeals bedrijven het goed en slim willen doen: namelijk door deze audit te zien als opvolger van de dit jaar stoppende meerjarenafspraken.

“De EED-audit is niet vrijblijvend”, zegt Jos Lenselink over de audit. “Alle grote ondernemingen zijn verplicht om een rapport in te dienen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert het rapport op zowel inhoud, volledigheid als ambitie. Voldoet één van deze onderdelen niet aan de criteria, dan zullen bedrijven het rapport moeten aanvullen, aanpassen of zelfs herschrijven.”

Ambitie

Qua inhoud moet het rapport aan een aantal zaken voldoen. “Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken. Na de algemene gegevens en inleiding op concernniveau in het eerste hoofdstuk, volgt een beschrijving van de vestiging in hoofdstuk twee. Hierin staan zowel een algemene beschrijving, een schematisch overzicht als een beschrijving van de gebouwen, installaties, processen en vervoer. In hoofdstuk drie wordt de analyse van het energieverbruik neergeschreven, met een energiebalans en een conclusie van de energieverbruiksprofielen. Op basis van deze energiebalans moet het bedrijf nagaan welke besparende maatregelen het kan nemen om energie te besparen. Dat maakt het vierde hoofdstuk tot wellicht het voornaamste hoofdstuk. Hier moet voldoende aandacht aan worden besteed, ook omdat de ambitie van het rapport wordt getoetst. De maatregelen moeten worden toegelicht, gevolgd door een samenvattend overzicht van de getoetste en aanvullende maatregelen,” zegt Lenselink. 

Bevoegd Gezag

RVO is mogelijk niet de enige instantie die inzage heeft in het rapport, weet Lenselink. “De rapporten worden ook ter beschikking gesteld aan het lokale Bevoegd Gezag. Deze instantie kan hierover in gesprek gaan met de onderneming. Als er in de audit maatregelen naar voren komen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend, dan is de onderneming ook verplicht deze uit te voeren. Bevoegd Gezag kan erop toezien dat dit ook effectief gebeurt.”

Brede aanpak

Een EED Energie-audit is verplicht, maar tegelijkertijd ook heel waardevol, vindt Lenselink. “De aanpak van de energie-audit beïnvloedt het resultaat. Veel bedrijven doen al heel wat rond energiebesparing en hebben mogelijk een energiezorgsysteem. Ga daarom als bedrijf altijd goed na wat je nulsituatie is en bekijk over de afdelingen heen wat er al speelt rond energie. Mogelijk staat er een investering in een nieuwe machine gepland, waardoor bijna vanzelfsprekend stappen kunnen worden gemaakt op energiegebied. Deze zogenoemde Non Energy Benefits kunnen ertoe leiden dat besparingsmaatregelen veel sneller zijn te realiseren. Uiteindelijk kan een organisatie zelf het beste inschatten welke maatregelen realistisch zijn om uit te voeren. Door zaken zelf – in een multidisciplinair team – te bespreken, bouw je kennis op, die niet alleen op korte, maar ook op lange termijn bijdragen aan het effectief uitvoeren van maatregelen.”

Om je heen kijken

Energiebesparing is evenmin een topic dat binnen de bedrijfsmuren blijft. “Kijk om je heen. Ga na wat je leveranciers en onderhoudsbedrijven doen. Zij hebben vaak specialistische kennis over specifieke onderdelen en weten daardoor heel goed hoe machines werken en waar besparingsmogelijkheden liggen. Ook de gemeente heeft mogelijk initiatieven waarop eenvoudig is in te haken.”

Elektrificatie

De brancheorganisaties kunnen eveneens een helpende hand bieden. Lenselink: “Ze kunnen hun leden informeren over wijzigingen in wet- en regelgeving en handvatten bieden om de juiste keuzes te maken.”

Eric Veldwiesch, manager duurzaamheid van brancheorganisatie FWS (Frisdranken, Waters en Sappen) en de Nederlandse Brouwers legt uit. “De leden van onze brancheorganisaties besteden al jaren veel aandacht aan energie-efficiency en maken daarin grote stappen. Uiteraard is er door innovatie nog altijd winst te behalen. Zo kijkt een aantal leden bijvoorbeeld naar elektrificatie als mogelijkheid. Wij proberen als brancheorganisatie onze leden zo snel mogelijk te informeren over alles wat er aan wet- en regelgeving aankomt zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Waar nodig nuanceren we. Het informeren en communiceren gebeurt via een dagelijkse nieuwsflits en een tweewekelijkse nieuwsbrief. Om kennis te delen organiseren we daarnaast sessies. Rondom de EED-audit hebben we dit voor FWS bijvoorbeeld met BlueTerra gedaan. Daarnaast organiseren we, wanneer dat weer mogelijk is in verband met corona, excursies. Zo zijn we van plan met de Nederlandse Brouwers binnenkort bij Gulpener langs te gaan. Zij hebben onlangs het duurzaamste brouwhuis van Europa geopend – zie foto – en delen hun kennis via open sourcing."

EED-audit en vrijstellingen

De EED Energie-audit - ontstaan uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) - is in het leven geroepen om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

De EED Energie-audit is verplicht voor alle grote ondernemingen met 250 fte of meer, of een jaaromzet hoger dan 50 miljoen euro en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Een aantal bedrijven kan worden vrijgesteld van de energie-audit. Bedrijven kunnen van een EED Energie-audit zijn vrijgesteld wanneer ze een gecertificeerd energiebeheerssysteem toepassen (volgens ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051) of een keurmerk hebben dat door het ministerie van EZK is erkend.

Sinds 1 juli 2019 kunnen ondernemingen hun energie-auditverslag digitaal indienen bij RVO. Dit moet altijd gebeuren binnen de vier jaar na de indiening van het vorige energie-auditrapport maar uiterlijk op 31 december 2020.

RVO op Vakbeurs Energie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is jaarlijks aanwezig op de Vakbeurs Energie om bezoekers te informeren over bijvoorbeeld stimuleringsregelingen of energie-audits.

Meer informatie: www.rvo.nl/eed

Ga terug