Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Energy Storage NL verzelfstandigt binnen FME


De vraag naar innovatieve oplossingen om energie op te slaan wordt steeds groter. Hiermee neemt de behoefte toe om partijen samen te brengen die enerzijds te maken hebben met uitdagingen op het gebied van netcongestie en anderzijds bedrijven die hiervoor een oplossing bieden. Het FME Platform Energy Storage NL is het afgelopen jaar spectaculair gegroeid naar bijna tweehonderd leden. Het platform wordt daarom vanaf 1 januari een zelfstandige branche binnen FME, zodat belangen voor deze steeds groter wordende groep bedrijven beter behartigd kunnen worden.

Energieopslag voor energietransitie

Energy Storage NL komt op voor de energieopslagsector in Nederland. Denk hierbij aan elektriciteits-, warmte-, en moleculenopslag. Het gebruik van energieopslag is noodzakelijk vanwege de overgang naar weersafhankelijke zonne- en windenergie. In tijden van zon- en windarme periodes kan energieopslag zorgen voor voldoende energiezekerheid. Om uitrol van energieopslag in Nederland mogelijk te maken treedt de brancheorganisatie op als de belangenbehartiger, netwerker en het kenniscentrum voor de Nederlandse energieopslagsector.

Theo Henrar, voorzitter FME: “Energieopslag functioneert als noodzakelijke schakel in de energietransitie. Zonder energieopslag komt er namelijk geen duurzame, stabiele en betaalbare energievoorziening. Het is daarom goed dat ESNL als brancheorganisatie verzelfstandigt binnen FME. Wij zien dat de duurzame technologie van onze lidbedrijven noodzakelijk is voor energievraagstukken. FME wil de technologische industrie ondersteunen en daar kunnen de leden van ESNL actief bij helpen.”

Maarten van den Heuvel, voorzitter Energy Storage NL: “Wij hebben de afgelopen jaren samen met onze leden grote stappen kunnen zetten in het verworden tot een volwassen brancheorganisatie. Het is nu tijd om als zelfstandige brancheorganisatie binnen FME de volgende stap te zetten. Samen met FME hebben wij toegang tot een breed netwerk van partijen die ons kunnen helpen met het verder stimuleren en innoveren van opslagtechnologie in de volle breedte. Daarnaast zullen we in het behartigen van belangen gaan samenwerken om de uitrol van energieopslag in Nederland te versnellen.”

Bron: energystorage.nl

Ga terug