Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Factsheet zomercomfort in nieuwe woningen

Huf Haus

Sinds 1 januari 2021 gelden nieuwe eisen voor de energieprestatie en de kans op temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen: BENG en TOjuli. De nieuwe factsheet van Lente-akkoord ZEN gaat in op de eis voor TOjuli. Wat zijn de achtergronden van TOjuli, hoe is de berekeningsmethode en wat is de samenhang met BENG. De facsheet gaat specifiek in op de toepassing van koelsystemen. Welke aandachtpunten zijn relevant voor bouwpartijen?

In het Bouwbesluit is tot nu toe slechts indirect aandacht besteed aan temperatuuroverschrijding. Door de TOjuli-indicator te definiëren en er in de regeling Bouwbesluit een eis aan te verbinden, wordt die aandacht verplicht gesteld. TOjuli is daarbij als indicator gekozen omdat die in de meeste gevallen zonder extra rekenwerk laat zien of de kans op temperatuuroverschrijding acceptabel is.

NTA 8800

De definitie van TOjuli is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8800. Daarin staat ook hoe de berekening wordt gemaakt. Die berekening gaat gelijk op met de berekening van de BENG-indicatoren: met dezelfde software en dezelfde invoer.

BENG en TOjuli

Een woning moet bij aanvraag van de Omgevingsvergunning voldoen aan de eisen voor energieprestatie (BENG 1, 2 en 3) en aan de eis voor temperatuuroverschrijding (TOjuli). Deze eisen vertonen samenhang. Sommige maatregelen die de kans op temperatuuroverschrijding beperken, vergroten nu juist de energiebehoefte. En andersom. Het is daarom aan te raden vanaf de initiatieffase integraal naar energieprestatie én zomercomfort te kijken.

Verantwoording

De factsheet is gemaakt in samenwerking met de Themagroep Oververhitting, geïnitieerd door Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN). Aan de themagroep is deelgenomen door een groot aantal deskundigen van diverse geledingen in de bouw en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voorzitter is Claudia Bouwens (Lente-akkoord ZEN).

U kunt de factsheet hier downloaden.

Ga terug