Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Groene waterstoffabrieken in North Sea Port


Dankzij twee 25 megawatt waterstofelektrolyse installaties in North Sea Port zal binnen enkele jaren miljoenen kilo’s waterstof geproduceerd worden.

Ingenieursadviesbureau Sweco ontwerpt in opdracht van VOLTH2 twee groene waterstoffabrieken in het havengebied van North Sea Port. North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot in Gent - 32 kilometer landinwaarts in België. Dankzij de 25 megawatt waterstofelektrolyse installaties zal binnen enkele jaren miljoenen kilo’s waterstof geproduceerd worden via windenergie.

Windenergie

Waterstof wordt gezien als belangrijk element om onze energiemix te verduurzamen. Tot nu toe wordt waterstof echter grotendeels geproduceerd uit aardgas. Met de twee geplande waterstoffabrieken wordt groene waterstof opgewekt met elektriciteit van windenergie op zee. Voor de bouw wordt gebruikgemaakt van technologie die al succesvol is toegepast in de industrie en die bij diverse leveranciers te verkrijgen is. Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden. De groene waterstoffabriek zal door haar ontwerp uitbreidbaar zijn tot 100 megawatt met een potentiële productie van circa 15 miljoen kg groene waterstof per jaar. Ter vergelijking: met de energie uit 1 kg waterstof kan een personenwagen zo’n 100 km afleggen.

“De inzet van beschikbare commerciële groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Dit wordt nu snel een economische realiteit. Zeeland biedt enorm veel potentieel vanwege de grootschalige vraag naar waterstof, de plannen voor regionale verbindingen en de ruimte voor duurzame energieproductie middels wind op zee”, zegt André Jurres, oprichter en algemeen directeur van opdrachtgever VOLTH2.

Internationaal team

Sweco is in de eerste projectfase verantwoordelijk voor het volledige ontwerp, de benodigde vergunningen en de subsidies. Met een internationaal team van Belgische en Nederlandse specialisten is het ingenieursadviesbureau in staat om het totale project integraal uit te voeren.

“Nagenoeg alle grote groene waterstofprojecten bestaan op dit moment alleen nog maar op papier, slechts enkelen zitten al in het stadium van ontwerpen en vergunnen. Doordat wij de afgelopen jaren de ontwikkelingen in de markt goed hebben gevolgd, zijn we in staat geweest om al in een vroeg stadium een gespecialiseerd team op te bouwen om deze uitdaging op te pakken. We verwachten de komende jaren een flinke groei van de vraag in de markt”, zegt Vincent Jansen, afdelingshoofd Energie & duurzaamheid bij Sweco.

Waterstof in toekomstige energiemix

Waterstof is één van de pijlers van de energietransitie die de komende jaren fors meer aandacht krijgt. Bert van Renselaar, Business Director Energietransitie bij Sweco en projectleider voor de eerste waterstofprojecten: “We staan voor een enorme uitdaging om in de komende 30 jaar het volledige energiesysteem om te vormen tot een CO2-arm systeem zodat we klimaatverandering kunnen tegengaan. We hebben alle duurzame technieken nodig en kunnen het ons niet veroorloven om langer te wachten. Waterstof zal een belangrijke rol gaan spelen in onze toekomstige energiemix. We starten nu in de Zeeuwse havens, maar uiteindelijk zal het een wereldwijde markt worden, waarbij België en Nederland binnen Europa het centrum zullen zijn door de bestaande industrie en infrastructuur.”

Dutch Hydrogen Days

Tijdens de Nationale Energie Week vormt het thema waterstof een van de rode lijnen. Op zowel Vakbeurs Energie als op de gelijktijdige vakbeurzen Industrial Heat & Power en Zero Emission | Ecomobiel worden op de hoofdpodia van genoemde vakbeurzen hieromtrent interessante seminars georganiseerd. Op Zero Emission | Ecomobiel vindt daarnaast dagelijks onder meer een workshop van Ales Over Waterstof plaats en is een Waterstof Paviljoen gesitueerd, waarop de koplopers binnen dit segment hun expertise claimen.

Meer informatie over de Dutch Hydrogen Days staat hier

Ga terug