Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Grootschalige seizoensopslag voor woonwijken

Duurzame energie is er vaak op het verkeerde moment. Voor 100% duurzaamheid moet men verder kijken dan de productie.

Opslag heeft een sleutelrol in een slim en duurzaam energiesysteem. Door energie te bufferen wordt het mogelijk seizoenen te overbruggen. Seizoensopslag is daarom een belangrijk puzzelstuk in de energietransitie. In plaats van dat we overproductie weggooien of windmolens en zonneparken uitzetten, slaan we het op voor later gebruik. Dit kan voor één huishouden, maar ook voor een compleet gebied.

Inmiddels zijn consumenten al goed bekend met batterijen die tijdelijk stroom kunnen opslaan. Bijvoorbeeld thuisaccu’s en batterijen in elektrische voertuigen. Deze vorm van opslaan is echter veel te duur om voor langer dan één dag energie op te slaan.

Ecovat is een oplossing voor het langdurig opslaan van warmte in grote ondergrondse vaten. De warmte is verkregen uit duurzame bronnen, zoals zon-thermisch en windenergie-elektrisch (via warmtepompen en elektrische boilers). De warmte kan met een rendement van 90% voor meer dan zes maanden worden opgeslagen.

De opgeslagen warmte wordt vervolgens conform de warmte- en warm tapwatervraag geleidelijk vrijgegeven aan circa 500 tot 1500 woningen door middel van een lokaal warmtenet. Hiermee is veilige, comfortabele en betaalbare CO2-neutrale verwarming mogelijk ook wanneer de duurzame bronnen op het moment van warmtevraag niet beschikbaar zijn.

Het kleinste Ecovat heeft een diameter van 30 meter en is 30 meter diep. Het vat bestaat uit beton, gerecycled glas als isolatiemateriaal en warmtewisselaars per laag. Het is eigenlijk een geavanceerde grote ondergrondse thermosfles voor de warmtevraag van woningen. Water kan bijvoorbeeld ’s zomers op 95 graden worden gebracht voor gebruik in de winter. Daarnaast kan het Ecovat het net ontlasten door op gunstige opwekkingsmomenten duurzame energie te ‘oogsten’ en op te slaan.

Een demo Ecovat is geïnstalleerd en operationeel in Uden. Een volgend Ecovat wordt gebouwd in Arnhem in ‘Het Dorp’. Dit is een Ecovat van 30 meter doorsnede en zal zo’n 500 appartementen van duurzame warmte en koude voorzien.

Ecovat neemt als exposant deel aan Vakbeurs Energie, van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch, en is daar te vinden in Hal 6, op het ESNL Paviljoen.  

Ga terug