Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Heeft u als mkb-ondernemer weinig tijd om te verduurzamen?


Wilt u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf uw bedrijf verduurzamen en heeft u daarbij hulp nodig? Vanaf 1 oktober 2021 is er een subsidieregeling: Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM).

Staatssecretaris Dilan Yesilgoz (Klimaat en Energie): ‘Veel ondernemers willen graag een steentje bijdragen aan een schonere wereld. Ze hebben alleen meer te doen dan zich verdiepen in alle manieren om hun bedrijf te verduurzamen. Dus helpen wij ze daarmee.’

De nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming MKB is een stimulans voor ondernemers die advies willen inwinnen en zich laten ontzorgen door een energieadviseur.

Ondernemers kunnen zich laten adviseren over energiebesparende maatregelen en de investeringen die hiermee gemoeid zijn. Dit kan gaan om aanpassingen aan het pand, gebruiken van duurzame technieken of andere energiebesparende maatregelen, zoals het vervangen van bedrijfswagens. Op basis van het advies kan de energieadviseur de ondernemer ook ondersteunen bij de uitvoering en van één of meer energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een financieringsplan of subsidieaanvraag voor een andere regeling*. De ondernemer kan nu, met steun van de overheid, expertise in huis halen om zijn bedrijf te verduurzamen.

De subsidie is voor mkb-bedrijven met één of meer bedrijfspanden met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 oktober 2021. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar.

Bent u energieadviseur en wilt u mkb-ondernemers helpen bij verduurzaming van hun onderneming?

Wilt u weten hoe de regeling is opgebouwd? En met welk advies en ondersteuning u de mkb-ondernemer kunt ontzorgen? Meld u dan aan voor de online informatiesessie op 27 september: Aanmelden kan via: Webinar Subsidieregeling Verduurzaming MKB (voor energieadviseurs) | RVO.nl | Rijksdienst.

Voor meer informatie  Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM): www.rvo.nl/svm.

*) Naast de SVM-regeling kunt u mogelijk gebruikmaken van andere regelingen bij het realiseren van een maatregel. Interessant kunnen zijn:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
  • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
  • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)
  • Salderingsregeling
  • eventuele lokale regelingen

Ga terug