Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Partner Enpuls | Helpt gemeenten met Slimme Wijken Aanpak (SPECIAL)


In het Klimaatakkoord hebben gemeenten een regisserende rol gekregen bij de verduurzaming van woningen. Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie MilieuCentraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak met groepen bewoners, de Slimme Wijken Aanpak.

Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal.  De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten. Met de Slimme Wijken Aanpak krijgen gemeenten een proces-aanpak met aandacht voor onder andere duidelijke communicatie en het meenemen van andere belangen van inwoners dan alleen verduurzaming van hun woning.  Ook de bundeling van het marktaanbod maakt deel uit van de aanpak.

Netbeheerders, waaronder Enexis Netbeheer, krijgen door deze aanpak eerder zicht op hoe zij de noodzakelijke aanpassingen aan de energie-infrastructuur (zoals kabels, leidingen en transformatoren) in wijken efficiënt kunnen uitvoeren om de energietransitie zowel haalbaar als betaalbaar te houden.

Stapsgewijs

Uit de onderliggende visie van Enpuls blijkt dat de opgave tot 2030 (anderhalf miljoen woningen aardgasvrij-klaar) vraagt om een aanpak die stapsgewijs kan worden opgevoerd. Dat kan door te starten met groepen bewoners die ‘voorzichtig positief’ staan tegenover de warmtetransitie en hen een concreet handelingsperspectief te geven door hun woning stap-voor-stap te isoleren. Volgens Enpuls moeten gemeenten extra financiële ruimte  krijgen om die stapsgewijze aanpak mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor begeleiding van bewonersgroepen en onafhankelijk energieadvies.

Kansrijke groepen bewoners

De wijkaanpak begint met het selecteren van groepen bewoners die vrijwel zeker bereid zijn om mee te doen aan de verduurzaming van hun woning. Daarvoor is een datatool ontwikkeld die socio-demografische data combineert waaruit een ‘verwachte adoptiegraad’ kan worden afgeleid. Daarnaast is het mogelijk wijken te segmenteren op bredere sociale kenmerken. De groep ‘sociale volgers’ bijvoorbeeld, wil in principe wel aan de slag met verduurzaming, maar wacht op een begrijpelijk stappenplan van de gemeente.

Stap-voor-stap

In een volgende fase benadert een team van de gemeente bewonersgroepen of bestaande samenwerkingsverbanden (zoals een energiecoöperatie) waarbij maatregelpakketten voorgesteld worden. Enpuls heeft, in samenwerking met MilieuCentraal, voor de 17 woningtypes in Nederland een standaardpakket laten berekenen waarmee het warmteverlies c.q. de warmtevraag omlaag gebracht kan worden naar de nieuwe standaard die landelijk in voorbereiding is. Isolatiemaatregelen vormen de basis van het pakket, evenals een stap-voor-stap uitvoering. Zo is er bijvoorbeeld  de mogelijkheid om enkele isolatiemaatregelen te combineren met de aanschaf van zonnepanelen. Inwoners bepalen dus hun eigen pakket en tempo.

Green Deal

200
Cor Brockhoven

Cor Brockhoven, manager Collectieve Duurzame Wijken van Enpuls: “Deze aanpak gaat het gemeenten een stuk gemakkelijker maken inwoners concreet op weg te helpen. Een praktische begeleiding met oog voor de sociale context van de warmtetransitie, is waar veel inwoners op wachten. Ik hoop dat er daarnaast financiële ondersteuning komt voor collectieve wijkaanpak. Gemeenten hebben nu echt te weinig middelen om er een succes van te maken. We zullen dus een green deal nodig hebben om de CO2 reductie voor de gebouwde omgeving in 2030 voor elkaar te krijgen.”

Meer informatie via www.enpuls.nl.

Ga terug