Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

‘Hybride warmtepomp perfecte transitietechnologie’

Hybride warmtepompen kunnen al voorzien in 68 procent van de warmtevraag. Foto: Nefit-Bosch

Een hybride warmtepomp levert een significante besparing op aan aardgasverbruik en draagt zo direct bij aan het verminderen van CO₂-emissie. Ook heeft dit type warmtepomp een hoge dekkingsgraad én een Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) van gemiddeld 4.3. Dat blijkt uit de eindresultaten van het monitoringstraject Installatiemonitor. “De hybride warmtepomp is een uitstekende transitietechnologie voor de Nederlandse woningbouw”, zegt Maarten Hommelberg, managing consultant van BDH, het adviesbureau dat het onderzoek uitvoerde.

Met de huidige hoge gas- en elektriciteitsprijzen leidt de aanschaf van een hybride warmtepomp voor vrijwel alle typen woningen in Nederland direct tot een besparing op de energierekening. Wordt daarbij ook nog de huidige ISDE-subsidie meegeteld, dan is de terugverdientijd van een hybride warmtepomp in acht jaar goed haalbaar.

Een hybride warmtepomp voorziet volgens de eindresultaten van de Installatiemonitor in de praktijk in 68 procent van de gemiddelde jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming. De overige 32 procent, evenals de tapwatervraag, wordt ingevuld door een gasketel. Voor iedere kubieke meter aardgas die op deze manier bespaard wordt, gebruikt de warmtepomp 2,1 kWh elektriciteit. Dat betekent een SCOP van gemiddeld 4.3. De SCOP is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte in de woning tegenover het elektriciteitsverbruik, gemiddeld over een jaar. Gezien de huidige hoge energietarieven is een hybride warmtepomp een economisch gunstige oplossing. Bovendien is de technologie goed toepasbaar in een breed scala aan woningen; van oud tot nieuw en groot tot klein. Een beter geïsoleerde woning leidt overigens tot betere prestaties. Dat maakt dat een hybride warmtepomp een stimulans is om meer energiebesparende maatregelen door te voeren en zo nog meer te besparen. Met een aardgasvrije woning als mogelijk doel.

Slimme meter data
De Installatiemonitor is de eerste grootschalige meetcampagne rond (hybride) warmtepompen. Dit monitoringstraject is een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en is in 2019 gestart. Adviesbureau BDH uit Harderwijk voert het onderzoek uit en wordt daarbij ondersteund door Enpuls (Enexis Groep), GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, Stedin en Techniek Nederland. Doel van het project is onderzoek doen naar de praktijkprestaties van warmtepompen op basis van data vanuit slimme meters. Meer specifiek is gekeken naar de energetische prestaties van hybride warmtepompen, de impact op het elektriciteitsnetwerk van warmtepompen en de relatie tussen de prestaties en woningkenmerken.

800 woningeigenaren hebben zich aangemeld voor deelname aan het project en vulden een vragenlijst over hun woning in. Uiteindelijk heeft dit geleid tot bruikbare data van 450 woningen die, met toestemming van de bewoners, via de slimme meter is verzameld. De deelnemers zijn veelal ‘early adopters’ van warmtepompen en dat is ook zichtbaar in de woningkenmerken; het betreft bovengemiddeld veel grotere woningen en relatief weinig kleinere woningen, zoals appartementen of maisonnettes. 93 Procent van de deelnemende woningen beschikt over zonnepanelen, wat ver bovengemiddeld is. In de analyse is rekening gehouden met deze afwijkende samenstelling van de deelnemende woningen.

Laagtemperatuur efficiënter
Er is gezocht naar verbanden tussen verschillende gebouweigenschappen en de prestaties van de woningen en warmtepompen. De eerste metingen zijn voor de intrede van corona van start gegaan en de impact van de pandemie is goed te zien: het huishoudelijk energieverbruik in alle woningen is fors toegenomen. Andere verbanden zijn niet zo scherp te leggen. De antwoorden met betrekking tot het installatiejaar, energielabel en isolatie van de gevels komen beperkt overeen met de slimme meter data. Wel is te zien dat een laagtemperatuur verwarmingssysteem efficiënter werkt dan een midden-temperatuur systeem. Het schiloppervlak van de woning blijkt de beste voorspeller voor het totale energieverbruik.

Netcongestie
Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt volgens Maarten Hommelberg, managing consultant van BDH, dat de hybride warmtepomp “een uitstekende transitietechnologie is. Wel moet bij een grootschalige uitrol van hybride warmtepompen rekening worden gehouden met de belasting van het elektriciteitsnet.” Uit de cijfers blijkt dat de netbelasting van warmtepompen ongeveer gelijk is aan de belasting van de geïnstalleerde zonnepanelen. Aangezien gemiddeld in Nederland fors minder dan 93 procent van de woningen zonnepanelen heeft, is de belasting van (hybride) warmtepompen op het net aanzienlijk. All-electric warmtepompen belasten het net ongeveer 50 procent meer dan hybride warmtepompen. Grootschalige inzet van hybride warmtepompen (zoals in een wijkaanpak) of de grootschalige installatie van PV-panelen, leidt in veel gevallen tot een noodzakelijke netverzwaring. Gemeenten die grootschalig in willen zetten op (hybride) warmtepompen wordt aangeraden dit in goed overleg met de lokale netbeheerder te doen, zeker nu op steeds meer plaatsen in Nederland al sprake is van netcongestie, stelt Hommelberg.

(Op 10 februari 2022 organiseert 54events een webinar over e-mobiliteit en netcongestie. Klik hier voor meer informatie en gratis aanmelden.)

Extreem koude periodes

De impact van warmtepompen op het net in extreem koude periodes, - zoals in februari 2021 - valt overigens mee. Hybride warmtepompen schakelen immers over op gas, waardoor de netbelasting laag blijft. All-electric varianten hebben een grotere impact, maar er is geen structureel gebruik van elektrische bijstookelementen te zien.

Het project Installatiemonitor is afgerond, maar er komt een vervolgonderzoek: 'Installatiemonitor 3.0'. Hommelberg: “In het vervolgonderzoek nemen meer woningen deel, met een betere spreiding over de woningtypen in Nederland. Ook zijn de all-electric warmtepompen goed vertegenwoordigd.”

Ga terug