Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Innovatiemarkt voor energiegemeenschappen en innovatoren

Hoe kunnen energie-innovaties oplossingen bieden voor collectieve opslag, flexibilisering en warmte in het energiesysteem van de toekomst? En wat betekent de groeiende rol van energiegemeenschappen voor die innovaties? Bij die vragen staan we stil tijdens de innovatiemarkt op 7 maart 2024.

Ons energiesysteem verandert: we gaan van een centraal, voorspelbaar en top-down gestuurd systeem naar een decentraal, situationeel en bottom-up gestuurd systeem. Daarbij is een steeds grotere rol weggelegd voor energiegemeenschappen, groepen energienetgebruikers die energie uitwisselen of collectieve energieactiviteiten organiseren via een open en democratisch systeem. Dat kan gaan om individuele burgers of energiecoöperaties, eventueel in samenwerking met lokale overheden of ondernemers. In de nieuwe EU-wetgeving worden energiegemeenschappen gezien als een manier om energie betaalbaar voor de burgers te houden en om opwek lokaal te houden, maar ook om het gebruik van duurzame energie te stimuleren.

Tegelijkertijd werken private partijen aan energie-innovaties die oplossingen bieden voor het nieuwe, decentrale energiesysteem. Zij richten zich op het gelijktijdig gebruiken en opwekken van duurzame energie op lokaal niveau en kunnen helpen met het aanbieden van energiemanagementsystemen, opslagmogelijkheden of het delen van kennis en expertise. Dat is handig voor energiegemeenschappen, die vaker nadenken over de stap ná de realisatie van duurzame opwek.

Samenwerking tussen innovatie en gemeenschap

De vraag is hoe de opkomst van energiegemeenschappen en energie-innovaties gecombineerd kunnen worden en elkaar kunnen helpen. Helaas weten innovatoren en energiegemeenschappen elkaar niet altijd te vinden, of sluiten hun wensen en ideeën onvoldoende op elkaar aan. Logisch, want zo’n samenwerking biedt nogal wat uitdagingen, onder andere omdat energiegemeenschappen vaak door de vrijwillige inzet van burgers worden organiseert.

Energie-innovatie en -gemeenschap ontmoeten elkaar

Daarom organiseren de Topsector Energie, RVO en Energie Samen op donderdag 7 maart 2024 van 14.00 tot 18.00 een innovatiemarkt, een ontmoetingsplek waar innovatieve bedrijven en energiegemeenschappen elkaar kunnen vinden. Doel van deze middag is het vinden van een goede match om samen te groeien. Wat heb je nodig om te groeien en wat kunnen we daarin voor elkaar betekenen? Daarbij stellen we drie thema’s centraal:

•    warmte voor energiegemeenschappen
•    buurtbatterijen en opslag voor energiegemeenschappen
•    flexibilisering en energiemanagementsystemen voor energiegemeenschappen

Na de gezamenlijke opening zullen innovatoren en energiegemeenschappen elkaar via casussen en speeddates vinden in de vragen die er liggen en de oplossingen die geboden kunnen worden. Het programma ziet er deze middag als volgt uit:

  • 13.30 - 14.00: inloop met koffie, thee en wat lekkers
  • 14.00 - 14.50: opening en keynote door Siward Zomer, voorzitter van Energie Samen
  • 14.50 - 15.40: eerste ronde sessies: drie vraagstukken van energiegemeenschappen over warmte voor gemeenschappen, buurtbatterijen en opslagmogelijkheden en flexibilisering en energiemanagementsystemen
  • 15.40 - 16.10: pauze met netwerkgelegenheid en de mogelijkheid om collega's van RVO te spreken over subsidies en ondersteuningsmogelijkheden.
  • 16.10 - 17.00: tweede ronde sessies: een speeddate met innovatoren over warmte voor gemeenschappen, buurtbatterijen en opslagmogelijkheden en flexibilisering en energiemanagementsystemen
  • 17.00 - 18.00: plenaire terugkoppeling met aansluitend borrel en netwerkgelegenheid

Praat ook mee over de stap ná duurzame opwek

Wil je als innovatief bedrijf jouw oplossing of product laten zien aan een groep geïnteresseerde energiegemeenschappen? Of heb je als energiegemeenschap een vraagstuk voor de aanwezige innovatoren? Dat kan! Laat in het aanmeldformulier weten wat je wilt vertellen of vragen aan de aanwezigen. Dit hoeft nog niet heel concreet te zijn, zolang het maar gaat over de stap ná de realisatie van duurzame opwek. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het slim aansturen van laadpalen of warmtepompen, het opslaan van energie of het delen van energie binnen de gemeenschap. Bij een aantal vragen of innovaties staan we stil tijdens de deelsessies. Heb je gedurende de dag een vraag die je voor wilt leggen? Die ruimte is er uiteraard ook.

Aanmelden kan via deze link.

Bron: topsectorenergie.nl

Ga terug