Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Kennisdeling, inspiratie, cases & pitches

 

Vakbeurs Energie is hét kennisplatform rondom opwekking en energiebesparing. Volop inspiratie en praktische oplossingen onder 1 dak!

Ruim de helft van de bezoekers van Vakbeurs Energie komt ook voor specifiek een of meerdere seminars. Talloze praktische oplossingen en voorbeelden komen langs in het kader van opwekking en besparing. Dit najaar staat dus weer bol van inspiratie, keynotes, voorbeeldcases, innovaties en startup pitches!

Hieronder alvast een korte (maar zeker niet volledige) vooruitblik. Houd deze nieuwsbrief en de website in de gaten voor het meest actuele programma aanbod.

Dinsdag 8 oktober

Zo verwarmen we huizen in de toekomst

Hét Openingsdebat van 2019. Met onder andere Meindert Smallenbroek, directeur Warmte & Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Henk Sijbrink, voorzitter van de Vereniging van Ketelleveranciers

De uitreiking van de jaarlijkse Energie Innovation Award

Innovatie staat voorop bij de jury. Dit jaar onder voorzitterschap van Mark Meijer, directeur/eigenaar van Energy Indeed met onder meer in de jury Prof. Dr. Kornelis Blok van de TU Delft

Wie zal dat betalen

Hoeveel de energietransitie ons precies gaat kosten, weten we nog niet. Maar dat er flinke investeringen gedaan moeten worden, is duidelijk. Onder meer met Fiona Hamberg van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Innoverende en slimme verlichting, vandaag nog beginnen

De omslag naar duurzame verlichting en alle diensten daaromheen: “licht als service”.

Woensdag 9 oktober

Meten is weten: alles over de meter als inzichtsmodule om slim energie te besparen.

Met René Pruijssers, directeur van Fudura, hét meetbedrijf dat slimme producten met flexibiliteit levert zodat energiestromen inzichtelijk zijn.

Lokale initiatieven: samenwerken is de sleutel tot succes

De verhalen van lokale energie-initiatieven en gemeenten schetsen een inspirerend beeld van de praktijk. Er is echte vooruitgang. Lokale initiatieven zijn ambitieus, staan dicht bij de burgen en helpend e gemeenten hun doelstellingen te behalen.

De gebouwschil maakt het verschil

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moet de CO2-uitstoot van gebouwen met 90 procent omlaag. Daarvoor is het echt noodzaak om eerst de warmtevraag naar beneden te brengen. Uiteindelijk gaan woon- en werkwijken ‘van het gas’ af en moeten veel gebouwen energieneutraal worden, maar dat kan alleen als er eerst beter geïsoleerd wordt.

Waterstof: de reddende engel of een sprookje?

Ons gasnet is geschikt voor waterstof. Certificeringsinstituut Kiwa heeft vastgesteld dat waterstof in de toekomst aardgas zou kunnen vervangen zonder dat we ons huidige gasnet rigoureus moeten veranderen. De netbeheerders geven aan dat ze dit verder willen onderzoeken. Maar tegenstanders betogen dat de omzetting van elektriciteit naar waterstof gaat met een rendement van ±75 procent, de omzetting van waterstof terug naar elektriciteit met ±55 procent. Zo verlies je onderweg ±60 procent van de origineel opgewekte stroom en moet je op zee 2,5 keer zoveel windenergie opwekken om toch dezelfde kilowatturen aan land te krijgen.  Voor- en tegenstanders gaan in debat.

Donderdag 10 oktober

Flexibilisering: de toekomst van de energievoorziening

Het huidige energienet klaarstomen voor de toekomst: een slim elektriciteitsnet dat rekening houdt met de verwachte groei en verandering in energievraag en -aanbod. Met deze flexibiliteit kunnen grote pieken en dalen in vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Netwerkbedrijven bereiden zich voor.

Handhaving 2.0: politieagent of

Ook handhaving kent nieuwe inzichten. Hoe is de bestuurlijke handhavingstaak zo effectief mogelijk in te zetten? Adviseren, bevorderen en samenwerken vormen de strategie van het nieuwe handhaven. Met Marloes Tolsma, directeur Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant

Het Groot Warmtepompen Debat

Nederland wil met een wijkgerichte aanpak van het aardgas af en daarom hebben gemeenten, woningcorporaties en omgevingsdiensten kennis nodig van alternatieven zoals de warmtepomp. Een eerlijk verhaal over prestaties, rendement én kosten is cruciaal voor het succes van de lokale warmtetransitie.

Ga terug