Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Laadpartner: AirQon “Laden=parkeren”


“Laden=parkeren betekent in essentie dat alle vormen van laden in de openbare ruimte qua exploitatie gelijk wordt gesteld aan de exploitatie van parkeren.”  

Het exploitatiemodel van parkeren binnen gemeentes is er op gericht om alle inkomsten optimaal terug te laten vloeien naar de algemene middelen van de gemeente. Logisch ook, want dit betreft openbare ruimte waarover de Gemeente de regie moet voeren en alle kosten draagt voor het in stand houden er van.

Maar waarom wordt dit bij het laden van ev’s, ‘laden’ van evenementen & markten en het ‘laden’ van bouwlocaties/materieel op een hele andere manier ingericht? Opvallend en onnodig, immers ook hier gaat het om de openbare ruimte waar de gemeente regie moet voeren én draagt de gemeente de kosten voor het in stand houden er van.

Momenteel worden er in iedere sector verschillende aanpakken gehanteerd:

  • Voor evenementen is het gebruikelijk dat er stroomvoorzieningen worden aangelegd die vaak door de gemeenten zelf wordt geëxploiteerd. De voorzieningen zijn vaak verliesleidend door het beperkte verbruik en soms worden er helemaal geen verbruiken in rekening gebracht. Een ander opkomend model betreft het volledig in exploitatie geven van de voorzieningen aan een marktpartij. De marktpartij plaatst hiervoor de hardware en sluit hierop eigen software aan om de voorzieningen efficiënt te kunnen beheren, een gebruiker kan enkel via de marktpartij stroom afnemen van de voorzieningen. De inkomsten of verliezen zijn voor de Gemeente.
  • Voor markten is het eveneens gebruikelijk dat er stroomvoorzieningen worden aangelegd, gefaciliteerd en geëxploiteerd vanuit de gemeente. In tegenstelling tot evenementenvoorzieningen zijn marktvoorzieningen vaak wel winstgevend, maar worden ook hier niet altijd de verbruiken in rekening gebracht.
  • Voor bouwlocaties wordt er momenteel nog niet veel vanuit de (lokale) overheid in vaste stroomvoorzieningen gefaciliteerd. Aannemers zijn op zichzelf aangewezen om de stroomvoorziening te organiseren.
  • Voor de automobiliteit is het meest voorkomende model een concessiemodel waarin de plaatsing en exploitatie bij een marktpartij wordt belegd. Inkomsten en verliezen zijn hierin eveneens voor de marktpartij, maar het risico wordt beperkt door een groeiende markt en beperkte opslag per kWh vanuit de Gemeente. Een gebruiker behoudt wel keuzevrijheid door het voorschrijven van open-source systemen in de aanbesteding.

Al deze verschillende aanpakken kunnen in de exploitatie worden samengevoegd tot een model gelijk aan het parkeermodel binnen de Gemeente. De sleutel hierin ligt in het inkopen van een centraal besturingssysteem en het koppelen van verschillende type stroompunten. 

Vanuit de Gemeente wordt er een eigen besturingssysteem ingericht waarin alle type stroompunten gemonitord en aangestuurd kunnen worden. Door een eigen systeem in te richten ligt de regie hierover volledig bij de Gemeente, het is de gemeente die vervolgens de richtlijnen voor gebruik borgt. Pas en appaanbieders blijven bestaan als service richting eindgebruikers, maar deze dienen wel gekoppeld te zijn aan het platform dat de gemeente heeft ingericht (ingekocht).

Het is daarbij ook goed denkbaar dat de Gemeente een eigen laadpas uitbrengt, bijvoorbeeld om (tijdelijk) een stimulans te geven aan de eigen ondernemersvereniging om over te stappen op elektrisch vervoer. Maximale flexibiliteit en de inkomsten vloeien optimaal terug naar de Gemeente.

Aanmelden voor de Gemeentedag Energietransitie kan hier.

Ga terug