Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Leren van elkaar op de Gemeentedag Energietransitie

Leren van elkaar op de Gemeentedag Energietransitie

De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave die van overheden telkens weer een andere rol en aanpak vraagt.

Of het nu gaat om de Transitievisie Warmte, of om de invulling van de Regionale Energiestrategie (RES), of we nu spreken over de aanleg van een zonneveld, of de bouw van een windmolenpark: gemeenten, provincies, het Rijk en regionale samenwerkingsverbanden moeten zoeken naar hun (regie)rol in de energietransitie.

Op de Gemeentedag Energietransitie organiseert RVO.nl daarom drie sessies waarin praktijkvoorbeelden worden uitgediept, zodat gemeenten, provincies en andere overheden van elkaar kunnen leren, inhoudelijk, maar ook over hun rol in deze opgaven.

Hoe vul je de Regierol in?

‘In de opgave die er ligt voor de energietransitie, is iedereen het erover eens dat we elkaar hard nodig hebben om dit te laten slagen’, weet Piet Sinke, regioliaison Zuidwest en adviseur omgevingsmanagement bij RVO.nl. ‘En toch is die samenwerking ook ingewikkeld. Want hoe vul je als overheid die regierol op een goede manier in? Welke vorm kies je daarvoor?’

‘Daar is geen blauwdruk voor. Wat op de ene plek goed werkt, kun je niet naadloos zo overnemen op een andere plek. Maar we kunnen wel van elkaar leren’, vindt Sinke. ‘Soms kan het goed werken om als overheid een duidelijk sturende rol in te nemen. Een andere keer past een meer faciliterende rol beter, waarbij je als overheid vooral de lokale daadkracht stimuleert.’

Wat kan RVO.nl voor overheden doen?

Vanuit zijn rol als regioliaison heeft Sinke dagelijks te maken met overheden die zoeken naar de beste manier om hun rol in de energietransitie in te vullen. ‘Ik ben daarin vooral een verbinder’, legt hij uit. ‘Ik signaleer dat sommige regio’s bepaalde vragen hebben, en ik signaleer ook dat er antwoorden zijn in hoe sommige andere gebieden met datzelfde vraagstuk zijn omgegaan. Ik kan dan helpen om de verbinding te leggen, zodat die gebieden van elkaar – en met elkaar – kunnen leren.’

De regierol ligt bij gemeenten, die expert zijn in het eigen gebied en die de omgeving, stakeholders, sentimenten en weerstanden kennen. De regioliaisons van RVO.nl kunnen daarbij ondersteunen met kennis op proces en inhoud, hierin bruggen slaan met andere en vergelijkbare praktijkvoorbeelden en tevens ondersteuning bieden met regelingen. ‘Spreek mij, of mijn collega’s vooral aan tijdens de Gemeentedag om inzicht te krijgen in wat RVO.nl voor uw situatie kan betekenen’, aldus Sinke.

RVO.nl op de Gemeentedag Energietransitie

Hoewel er geen blauwdruk is voor hoe u als overheid uw rol in de energietransitie het beste kunt invullen, valt er wel veel te leren van hoe anderen daarmee omgaan. Op de Gemeentedag Energietransitie zoomt RVO.nl in op drie praktijkvoorbeelden:

  • In Transitievisie Warmte: Hoe de Drechtsteden lokale daadkracht organiseren, horen we hoe de Drechtsteden gemeenten samen met lokale partijen aan een warmtenet werken.
  • In Hoe samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven bijdraagt aan realisatie duurzaam bedrijventerrein, zoomen we in op de relatie tussen gemeenten en het MKB. Hoe kunnen zij elkaar helpen in de energietransitie?
  • In Hoe de energiecoach kan helpen bij verduurzamen huishoudens met laag inkomen, zien we hoe Leeuwarden ook de wijken waar mensen het niet zo breed hebben, meeneemt in de energietransitie.

Meer informatie staat hier.

Ga terug