Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Marktonderzoek: Energie als businessdriver

 

Energie evolueert van commodity naar business driver. Total Gas & Power vroeg grootverbruikers naar hun visie en uitdagingen. 

Bij steeds meer energie grootverbruikers ontstaat het besef dat energie een onderbelichte asset is. De sterk veranderende energiemarkt biedt kansen op het gebied van besparing, verduurzaming, eigen productie en data-gedreven gebruik en inkoop. Door de energietransitie zijn op korte termijn zowel strategische beslissingen als financiële investeringen vereist.

We worden, bij wijze van spreken, steeds energie-volwassener. Maar wie lopen er in de transitie voorop? Voor welke bedrijven is energie al een tactische businessdriver aan het worden? Hoe kijkt de grootzakelijke markt naar de landelijke en wereldwijde energievraagstukken? En hoe diepgaand is de discussie over energie aan de Nederlandse directietafels?

Deze vragen waren voor Total Gas & Power aanleiding tot onderzoek. Hoewel we wereldwijd een grote energy major zijn met totaaloplossingen voor energie, zijn we op de Nederlandse energiemarkt nog relatief nieuw. Als peilstok in de grootzakelijke markt geeft onze benchmark inzicht in wat de Nederlandse markt bezighoudt en waar de uitdagingen liggen voor de grootverbruikers van energie. 

Bij de invullers, veelal directeuren en facilitair managers, blijkt er behoefte aan kennis en inzicht over energiegebruik. Door dit onderzoek kregen de deelnemers inzicht in hoe hun energievolwassenheid zich verhoudt tot de andere spelers op de markt. De optelsom levert een waardevolle peiling op van de energie-uitdagingen van grote Nederlandse bedrijven.

De energietransitie is volop in het nieuws. De klimaatakkoorden nopen tot maatregelen. Dit speelt bij overheden, maar zeker ook in het bedrijfsleven. Maar hoe stap je als bedrijf over naar duurzame of hernieuwbare energiebronnen? Waar leg je de focus en met welke snelheid neem je de stappen? De energietransitie vraagt om visie en een praktische aanpak.

Wat opvalt is dat directies de focus op slechts 1 energie-aspect tegelijk leggen: OFwel het verlagen van kosten OF zelfproductie van energie. OFwel het verlagen van het energieverbruik OF focus op de energietransitie. Het energiedossier wordt dus in stukken opgedeeld. Misschien omdat het al moeilijk genoeg is? Omdat er niet voldoende kennis is om het dossier integraal aan te pakken (in 11% van de gevallen wordt ‘weet niet’ geantwoord)? Of omdat de investeringen per onderwerp al hoog genoeg zijn?

Energie wordt steeds meer een asset waar bedrijven bewust mee moet leren omgaan. Wat werkelijk ‘smart’ is, is per bedrijf anders. ‘Smart’ Energy Management is afhankelijk van strategie, businessmodel, energieafhankelijkheid, eigen productie, en het duurzaamheidsstreven. Maar Smart Energy Management helpt ieder bedrijf bij het in balans brengen van winst, efficiency, inzicht en duurzaamheid. Belangrijk genoeg dus om actief mee aan de slag te gaan, wat er blijkt wel nog werk aan de winkel: Nederland scoort namelijk nog geen voldoende als het gaat om Smart Energy Management. Om vooruit te komen in de energietransitie moeten bedrijven zowel het belang als hun verandervermogen opschroeven.

Total Gas & Power wil klanten hierin graag ondersteunen en helpt bedrijven in iedere fase van volwassenheid te groeien in Smart Energy Management). Transparantie, partnership en waarde leveren zijn immers onze kernwaarden. Dit onderzoek is het vertrekpunt voor de weg naar energievolwassenheid. De inzichten uit dit onderzoek en de praktische vervolgstappen bespreken onze adviseurs graag met u persoonlijk.

Total is exposant op Vakbeurs Energie en daarmee van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 oktober te vinden in de Brabanthallen in Den Bosch: hal 6, stand C.021. Vakbeurs Energie is gratis toegankelijk voor professionals.

Ga terug