Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nieuwe Energielijst EIA verschijnt nog voor de kerst


Eind december publiceert de Energie-investeringsaftrek (EIA) de nieuwe Energielijst. Ieder jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Ook voor 2021 zijn er nieuwe technieken toegevoegd aan de lijst en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. Het aanpassen van de lijst gebeurt op basis van beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voorstellen die uit de markt komen en ontwikkelingen die gesignaleerd worden door de adviseurs van RVO.

Online event

Op 14 januari 2021 organiseert de EIA een webinar om de belangrijkste wijzigingen voor 2021 toe te lichten. Tijdens het webinar zal er voldoende ruimte zijn om vragen te beantwoorden. Wilt u hierbij zijn? Noteer de datum alvast en houd de website van RVO in de gaten voor meer informatie over aanmelden. 

Een melding doen

Heeft u geïnvesteerd in een energiezuinige techniek of in duurzame energie? En wilt u daarvoor gebruikmaken van de EIA? Dan kunt u hiervoor een aanvraag doen bij RVO. Naast de kosten van de aanschaf van een bedrijfsmiddel, kunt u bijvoorbeeld ook de installatiekosten melden. Per 1 juli 2021 kunt u alleen nog meldingen doen bij de EIA als u eHerkenning niveau 2+ heeft.

Fiscaal voordeel met de EIA

Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Zo levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Jaarlijks maken zo’n 12.000 ondernemers gebruik van de EIA, van kleine MKB-ers tot zeer grote ondernemingen. Bedrijven die investeren in op de Energielijst genoemde technieken, kunnen via de EIA tot 45 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Zo ondersteunt het kabinet ondernemers die investeren in energiezuinige technieken. Meer weten over de EIA? Kijk dan op www.rvo.nl/eia.

Ga terug