Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nieuwe handreiking voor installateurs: netinpassing en opslag bij zonnestroom


De file op het elektriciteitsnet (netcongestie) is maatschappelijk niet meer weg te denken. De impact ervan is soms groot en overheid, netbeheerders en initiatiefnemers zetten alle zeilen bij. De markt verwacht hierin steeds meer advies van installateurs bij het ontwerp en de installatie van zonne-energie-systemen, signaleert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de nieuwe handreiking kunnen installateurs klanten goed adviseren en actief meewerken aan het voorkomen van aansluitingsproblemen.

Installateurs krijgen steeds vaker vragen van klanten over een goede inpassing van (zonne-) energie-installaties op het elektriciteitsnet, al dan niet gecombineerd met energieopslag. Want kan de installateur ervoor zorgen dat hij de panelen zo aansluit dat netproblematiek zoveel mogelijk wordt voorkomen? RVO vroeg ISSO (kennisinstituut met vakkennis voor professionals in de gebouwde omgeving) de praktische handreiking ‘Energieopslag en netinpassing voor installateurs zonnestroom’ te maken. Met daarin oplossingen om de opgewekte stroom en het elektriciteitsnet zo goed en economisch mogelijk te benutten.

Waardevolle energie

Veel zonne-energie-installaties wekken op dezelfde momenten energie op. Het aanbod van energie sluit daarom niet meer goed aan bij de vraag naar die energie. Dit betekent dat we waardevolle energie verliezen. De netten raken op piekmomenten overbelast. Hierdoor kunnen sommige installaties niet meer worden aangesloten op het net of niet meer leveren aan het net. Voor initiatiefnemers van (hernieuwbare) energieprojecten is het daardoor steeds lastiger om hun projecten aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Tips voor de installateur

RVO roept installateurs op om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen: bekijk hier de handreiking. Deze biedt installateurs de laatste informatie over veilige, duurzame en kwalitatieve zonnestroomsystemen:

  • Verschillende oplossingen om het bestaande net zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan het begrenzen van het vermogen (passief en actief) bij zowel verbruik van elektriciteit als teruglevering van niet gebruikte elektriciteit aan het net.
  • Gebruik, systeemkeuze en bepalen en vaststellen (dimensioneren) van energieopslag
  • Tips voor de installatie van energieopslag, zoals het aanbrengen van bescherming tegen overspanning of onbalans tussen fasen.

Deze publicatie van RVO wordt ook onderdeel van het vernieuwde handboek ‘Zonne-energie’ voor installateurs dat in het najaar van 2022 verschijnt.

RVO ondersteunt diverse partijen met oplossingen voor netproblematiek  

Er zijn meerdere spelers in het energieveld die een belangrijke rol spelen bij de netproblematiek. Hoe houden de verschillende partijen de vaart erin om tot oplossingen te komen? RVO adviseert en begeleidt hen om toch zoveel mogelijk energieprojecten aan te kunnen sluiten. Want alleen focussen op de productie van hernieuwbare (duurzame) energie is niet voldoende. De gevolgen voor het energienet vragen evenveel aandacht. En de oplossingen hiervoor op korte termijn.

Om gemeenten te ondersteunen, organiseert RVO meerdere keren per jaar webinars en verdiepingssessies. Hier delen deelnemers hun kennis, ervaringen en praktijkverhalen. Zo leren wij van elkaar en komen we samen vooruit. RVO laat voor die andere spelers in het veld ook inspirerende rapporten en gidsen maken. Lees op onze webpagina Netcapaciteit en netcongestie het rapport ‘Aansluiting vinden voor zonne-energie’ specifiek voor gemeenten en voor initiatiefnemers de inspiratiegidsen gesplitst in grootte van de installaties.

De Rijksoverheid kijkt daarnaast samen met de netbeheerders naar mogelijke wetswijzigingen. Met subsidies en fiscale voordelen stimuleert de Rijksoverheid innovaties en 'marktrijpe' oplossingen die zorgen voor minder netbelasting. Denk hierbij aan slimme oplossingen voor het opwekken en opslaan van energie.

Meer weten? Hier leest u de recente rapporten:

Ga terug