Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nieuwe subsidie versnelt klimaatneutrale economie in eigen land


Dit jaar kunnen ondernemers een nieuwe subsidie aanvragen voor investeringen in productielijnen voor het produceren van (essentiële onderdelen van) elektrolysers, batterijen en zonnepanelen. Deze worden nu vaak nog geïmporteerd en dat is niet efficiënt. Een sterke maakindustrie voor het produceren van deze onderdelen in eigen land is belangrijk om Nederland klimaatneutraal en minder afhankelijk te maken. Bedrijven kunnen meedenken over de nieuwe investeringssubsidie via een consultatie.

Voor de overgang naar een klimaatneutrale economie is productie, opslag en gebruik van hernieuwbare (duurzame) energiebronnen nodig. Hiervoor zijn zonnepanelen nodig voor zonne-energie, batterijen voor opslag en elektrolyse-installaties voor de productie van waterstof.
In deze 3 sectoren blijven de investeringen in Nederland achter die nodig zijn om die onderdelen te produceren. Definitieve financieringsbeslissingen worden uitgesteld vanwege bijvoorbeeld financieringstekorten en te grote investeringsrisico’s ten opzichte van andere landen. De nieuwe Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie (IMKE) ondersteunt bedrijven in de Nederlandse maakindustrie daarom in die drie sectoren.

Meer vraag naar duurzame opwek

De vraag naar producten die hernieuwbare opwek, conversie of opslag mogelijk maken zal in de toekomst groter worden. Nederland heeft de ambitie om het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix te vergroten. Tegelijkertijd ontwikkelen andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk en landen buiten de Europese Unie, deze nieuwe producten. Wanneer de wereldwijde vraag naar de onderdelen die nodig zijn voor de productie van zonne-energie, waterstof en batterijen stijgt, worden die producten waarschijnlijk duurder en schaarser. Dit zorgt voor een vertraging bij het realiseren van een klimaatneutrale economie.

Investering van strategisch belang

Als Nederland de productie van deze onderdelen niet op zich neemt, neemt de strategische afhankelijkheid van andere landen toe. Het opzetten van eigen productie kan die afhankelijkheid verminderen. De Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie (IMKE) heeft als doel bedrijven te ondersteunen bij investeringen die nodig zijn voor de productie van (essentiële onderdelen van) elektrolysers, batterijen en zonnepanelen.

Consultatie voor nieuwe subsidie

De nieuwe subsidie is gericht op ondernemers die batterijen, zonnepanelen en elektrolyse-installaties of essentiële onderdelen hiervan willen produceren. Zij kunnen tot en met 3 maart 2024 deelnemen aan de internetconsultatie. In de consultatie kunnen zij input geven op de conceptregeling voor de subsidie. De vragen gaan bijvoorbeeld over de voorwaarden van de subsidie, de looptijd en de hoogte van het subsidiebedrag.

Bron: rvo.nl

Ga terug