Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Opening subsidieregeling SDE++ op 5 september


De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), draagt hieraan bij. Met deze subsidie stimuleren we bedrijven en non-profitorganisaties om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken en de uitstoot van CO
2 te verminderen.

>> ADVERTORIAL <<

Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2023 de SDE++ weer aanvragen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen in de nieuwe openstelling van de SDE++ goedgekeurd. Belangrijkste struikelblok waren de zogenoemde ‘hekjes’ in het budget.

Budget gereserveerd voor minder rendabele technieken

Eerder dit jaar ging de openstelling van 6 juni tot en met 6 juli niet door, omdat de Europese Commissie nog geen groen licht had gegeven voor de hekjes. De commissie wilde eerst kijken of deze wijziging in de regeling een geoorloofde staatssteun was. De hekjes zorgen er namelijk voor dat bepaalde technieken meer kans maken op subsidie.

Het gaat om technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groengas en waterstof) produceren. Hiervoor is in 2023 budget gereserveerd, omdat deze nu nog minder rendabel zijn. Maar op de lange termijn zijn deze wel belangrijk voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie).

Belangrijkste wijzigingen

De SDE++ kent nog enkele andere wijzigingen in de nieuwe openstellingsronde:

  • In 2023 is er geen productieplafond meer voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land.
  • Het productieplafond vervalt voor afvang en opslag van CO2 (CCS).
  • Er is een categorie bijgekomen: de lucht-water-warmtepomp.
  • Zon-PV-installaties kleiner dan 1 MWp mogen voortaan nog maximaal 50% van het piekvermogen terugleveren aan het elektriciteitsnet.

De regelingstekst is 24 juli gepubliceerd in de Staatscourant. Het budget van de SDE++ bedraagt dit jaar € 8 miljard.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bezoek de RVO-stand op de Vakbeurs Energie (stand 6.A035). Onze adviseurs helpen u graag verder!

Ga terug