Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Over exposant G2 Energy (advertorial)


Het Uddelse G2 Energy is volgens het Solar Payback survey de trotse producent van het grootste zonnewarmtepark ter wereld.  

Het bedrijf specialiseert zich in de combinatie van zonne-energie en warmteopwekking door gebruik te maken van in eigen huis ontwikkelde en geproduceerde zonnecollectoren. De bijbehorende geïsoleerde opslagtank wordt geproduceerd door zusterbedrijf De Bruin Tankbouw, te Uddel en Zutphen. G2 Energy heeft als enige partij een drain-back-systeem waarbij het systeem draait op water en dus op geen enkele manier milieubelastend is.

Als het systeem wordt uitgeschakeld loopt het water altijd terug in het terugloopvat, waardoor er geen risico is op bevriezing. Oók de Sunstrips, het hart van de zonnecollector die voorheen in Zweden werden geproduceerd, worden nu in eigen fabriek gemaakt. G2 Energy heeft inmiddels al twee grootschalige projecten met zonthermie in de glastuinbouw gerealiseerd, bij twee freesiatelers in Noord-Holland: Mol Freesia in Nibbixwoud  en Tesselaar Freesia in Heerhugowaard.

Voor kwekers werkt het op de volgende manier: de zonnecollectoren vangen het zonlicht op en zetten dit om in bruikbare warmte. De opgevangen warmte wordt door middel van een terugloopunit via een warmtewisselaar overgedragen aan het verwarmingscircuit. Het verwarmde water wordt opgeslagen in een grote buffertank. Hierdoor kan de kweker ’s nachts zijn kassen verwarmen met warmte die overdag opgewekt wordt. Het overschot van warmte van de zonnecollectoren wordt onder de grond opgeslagen in een warmte-koude-opslagsysteem (WKO-systeem).

Onderstaande tabel geeft een indicatie van het systeem bij de kweker.

De zonthermische systemen van G2 Energy kunnen overal worden geïnstalleerd waar een (grote) warmtevraag is. In de agrarische omgeving worden bijvoorbeeld bij kalverhouders al meer dan 30 jaar zonnevollectoren geïnstalleerd. Dit zijn vaak systemen tot 200 m², waarbij de ISDE-subsidie van toepassing is. Eigenlijk zijn de grote systemen zoals hierboven beschreven een “opschaling” van meerdere velden van 200 m². Deze vorm van “Natuurlijk verwarmen” is ook goed toepasbaar voor woonwijken. Verschillende gemeenten en adviesbureau hebben dan ook al belangstelling getoond voor dit systeem. Het past dan ook uitstekend in een warmtevisie van een gemeente.

Om ook aan de vraag naar kleinere systemen voor gebouwverwarming te voldoen heeft G2 Energy een Skid ontwikkeld (zie afbeelding) die kant-en-klaar bovenop een gebouw geplaatst kan worden; de Skid is, naast de zonnecollectoren, voorzien van opslagtanks én warmtepomp, waardoor een (appartementen-)gebouw van warmte én warm tapwater kan worden voorzien.

Het Solar Payback survey staat hier.

G2 Energy is exposant op Vakbeurs Energie – van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch. Klik hier voor een grats toegangsbewijs.

Ga terug