Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Partner: NVI “Klimaatdoelen haalbaar en betaalbaar”


“Uit een door Berenschot gevalideerd rapport blijkt dat de CO2-reductiedoelstelling voor 2030 haalbaar is met 1,7 miljoen hybride verwarmingssystemen.”

Ook is uit het eindverslag van informateur Hamer gebleken dat de formerende partijen eensluidend zijn over het stimuleren van hybride warmtepompen. De VVD en D66 willen investeringen in hybride warmtepompen fors ondersteunen. Dit nieuwe rapport van de Verwarmingsindustrie benadrukt de potentie van hybride warmtepompen en vormt een belangrijke aanvulling op rapporten die recent over hybride warmtesystemen zijn verschenen.

Hybride warmtepomp geschikt voor miljoenen woningen

De verduurzaming van woningen is de afgelopen jaren complex gebleken. Met de gemeentelijke warmteplannen in aantocht vraagt de verwarmingsbranche nadrukkelijk aandacht voor de mogelijkheden van de individuele, stapsgewijze verduurzamingsroute middels isolatie, energiebesparende maatregelen en de hybride warmtepomp.

Uit het vandaag gepubliceerde rapport komt naar voren dat de hybride warmtepomp een geschikte verduurzamingsoplossing is voor miljoenen woningen. Groot voordeel van deze stapsgewijze aanpak is dat, naast de wijkgerichte aanpak, bewoners en verhuurders de verduurzamingsstappen kunnen nemen op financieel passende momenten. Hierdoor wordt de energietransitie haalbaar en betaalbaar zonder dat daarvoor infrastructuur of de woning ingrijpend moet worden aangepast.

Over de hybride warmtepomp

Een hybride verwarmingssysteem maakt voor het verwarmen van woningen en gebouwen gebruik van zowel een HR-ketel als een warmtepomp. Hierdoor kan het aardgasverbruik tot wel 80% verminderd worden. Door de komende jaren 1,7 miljoen hybride warmtepompen te installeren, kan een totale besparing van 6,8 miljard kuub aardgas in de periode tot 2030 worden gerealiseerd. Omdat het systeem naast aardgas ook kan werken op duurzame gassen, zoals waterstof en groen gas, is de hybride warmtepomp een toekomstbestendige eindoplossing.

Bovendien laat deze aanpak veel keuzevrijheid voor woningeigenaren: men kan zelf beslissen wanneer ze overgaat op een hybride en of ze tegelijkertijd ook nog andere energiebesparende maatregelen neemt of pas later.

Henk Sijbring, voorzitter van de Nederlandse Verwarmingsindustrie: “De hybride warmtepomp is een laagdrempelige verduurzamingsstap, omdat hiervoor geen grote aanpassingen nodig zijn aan de woning of de infrastructuur. Bovendien kan makkelijk worden ingehaakt op natuurlijke vervangingsmomenten. Denk hierbij aan een verbouwing of als een cv-ketel aan vervanging toe is. Door tegelijkertijd te kiezen voor energiebesparingsmaatregelen, kunnen we enorme stappen zetten in de gebouwde omgeving. Een fantastische oplossing voor het klimaat én voor de portemonnee.”

Het rapport ‘Hybride warmtepompen, haalbaar en betaalbaar’ is hier terug te vinden.

Aanmelden voor de Gemeentedag Energietransitie kan hier.

Ga terug