Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Partner RVO | RVO helpt lokale bouwprojecten versnellen (SPECIAL)

Elwin Baris, regio-liaison RVO, en Paul Matthieu, gebiedsontwikkelaar gemeente Nijmegen voor stationsgebied Nijmegen

Nijmegen wil het stationsgebied herinrichten. Op korte termijn komen daar 672 appartementen bij, vooral voor de middeninkomens. Alleen heeft het plan een onrendabele top. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bijeenkomsten waarin gemeenten over de plannen kunnen sparren met woningbouwexperts. “We besloten daarop een aanvraag te doen voor de Woningbouwimpuls. En met succes: dankzij een rijksbijdrage gaan onze plannen door.”

200

Klik voor de video 'Nijmegen kan versneld starten met de bouw van betaalbare woningen'

“Het inwonersaantal van Nijmegen groeit hard”, zegt Paul Matthieu, gebiedsontwikkelaar bij de gemeente. “We gaan van 176.000 nu naar ongeveer 200.000 rond 2030. Daarom moeten we veel bouwen binnen de huidige stadsgrenzen. Zo komen er in het stationsgebied 2.000 woningen.”

Woondeal met BZK

Voor het stationsgebied en andere locaties sloot de groeiregio Arnhem-Nijmegen in maart 2020 met het ministerie van BZK een Woondeal. De Woondeal moet ervoor zorgen dat er versneld betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd. “In het stationsgebied gaat het om minimaal 50% betaalbare woningen”, zegt Matthieu. “We werken daar ook aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid.”

Impulskamer: sparren met experts

Nijmegen raakte op de hoogte van een nieuwe regeling van het ministerie van BZK: de Woningbouwimpuls. Hiermee kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om een onrendabele top in woningbouwprojecten te financieren en zo de bouw te versnellen. Vóór elke openstelling organiseert RVO Impulskamers. Bij een Impulskamer kan elke gemeente één woningbouwproject voorleggen aan woningbouwexperts. “Al sparrend kom je er dan achter of een aanvraag kansrijk is”, zegt Matthieu. “Ons plan bleef in die bespreking helemaal overeind. Onder meer vanwege het aandeel betaalbare woningen, het integrale karakter van ons plan en dat we snel met de bouw konden beginnen.”

Rijksbijdrage van € 5 miljoen

Uiteindelijk gaf een onafhankelijke toetsingscommissie een positief advies aan de minister over de plannen van Nijmegen. In de eerste tranche van de Impulskamer werd het project geselecteerd, samen met 26 projecten van andere gemeenten. “We hadden een onrendabele top die we niet zelf of met de markt konden oplossen. We hebben een rijksbijdrage van € 5 miljoen gekregen. De provincie legde € 1,5 miljoen bij, waardoor onze Raad ook bereid was € 3,5 te investeren.” Hierdoor kan de bouw van 3 appartementengebouwen starten. “Te zijner tijd willen we zeker gebruikmaken van de Impulskamer en de Woningbouwimpuls voor de 2e fase van de woningbouw in het stationsgebied.”

Ondersteuning door RVO

“De Impulskamer is slechts een van de instrumenten waarmee we gemeenten helpen bij hun woningbouwopgave”, zegt adviseur Elwin Baris van RVO. “Zij kunnen bijvoorbeeld ook het Expertteam Woningbouw inhuren om woningbouwprojecten vlot te trekken. We hebben het Ondersteuningsteam Wonen & Zorg voor vraagstukken om ouderen bijvoorbeeld langer zelfstandig te laten wonen. We organiseren Versnellingskamers om gemeenten te adviseren om met flexwonen woningnood tijdelijk op te lossen. En we helpen op verschillende manieren om de gebouwde omgeving te verduurzamen.”

Regio-liaisons voor gemeenten

Baris is eveneens regio-liaison van RVO. “Ik ben contactpersoon om bijvoorbeeld gemeenten te koppelen aan collega’s binnen RVO. Ik doe dat voor Noord-Nederland; de regio die ik goed ken en waar ik ook woon. Andere regio-liaisons doen dit voor andere delen van Nederland.”

Meer informatie staat op op www.rvo.nl/overheden.

Ga terug