Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Ruim de helft van de kantoren niet klaar voor energielabel C


Naar schatting heeft ruim de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C of beter. Maar de tijd begint te dringen. Per 1 januari 2023 moeten kantoren aan deze nieuwe verplichting voldoen.

Stand per 1 juli 2022

Volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had op 1 juli 2022 nog maar 48% van de kantoren een label C of beter. Daarnaast heeft 11% een label D of slechter. Van 41% is nog geen energielabel geregistreerd. Daarmee voldoet ruim de helft van de kantoren nog niet aan de label C-verplichting die op 1 januari 2023 ingaat.

Minimaal energielabel C of hoger

Per 1 januari 2023 bent u als kantooreigenaar– en gebruiker verplicht voor uw kantoor een energielabel C of hoger te hebben. Heeft u dan niet het juiste label? Dan mag u uw kantoor niet meer als kantoor gebruiken.

Hoewel het aandeel groeit, voldoet op 1 juli 2022 naar schatting ruim de helft van de kantoren nog niet aan deze verplichting. Bent u nog niet in actie gekomen? Dan zult u de komende periode maatregelen moeten nemen, om uw kantoor ook na 1 januari 2023 als kantoor te kunnen blijven gebruiken.

Geen energielabel C of hoger? Neem snel maatregelen

De eerste stap die u kunt nemen is het aanvragen van een maatwerkadvies. Hiermee krijgt u een inschatting van de energiezuinigheid van uw kantoor. Wanneer blijkt dat uw kantoor niet energiezuinig is (label D of slechter) dan kan de energieadviseur u advies geven over energiebesparende maatregelen.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar meer informatie over de Label C-verplichting? Kom dan naar de RVO workshop in het Praktijktheater Energiebesparing van 12.00 tot 12.30 uur.

Ga terug