Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Slimme combinatie tussen hardware en software


De missie van GIGA Storage is om met grootschalige energieopslag fossiele energiecentrales af te schakelen. “De manier waarop we elektriciteit verbruiken en opwekken, is aan het veranderen."

"Met de komst van hernieuwbare energiebronnen, elektrificering van de industrie en lokale duurzame opwekking, vraagt het energielandschap om andere oplossingen dan we tot nu toe gewend waren,” vertelt Ruud Nijs, founding partner en CEO van GIGA Storage en tevens bestuurslid van Energy Storage NL. “Dankzij duurzame energiebronnen als wind en zon zullen wij qua hoeveelheid uiteindelijk in staat zijn om ons land van 100% duurzame elektriciteit te voorzien. Helaas staan netcongestie en het huidige tariefsysteem dit nog in de weg.”

“Met de inzet van onze batterijen helpen wij duurzaam opgewekte energie op een slimme manier te gebruiken. Dat doen we door de batterijen op strategisch slimme plekken te plaatsen zodat we op de gewenste locaties energie kunnen leveren dan wel opnemen. Zo dragen we bij aan de vermindering van netcongestie en aan de waarborging van de netstabiliteit.”

De combinatie

“Onze kracht zit in de slimme combinatie van hardware en software. Wij sturen onze assets aan via een zelfontwikkeld platform. Het neerzetten van de batterij is niet de grootste uitdaging. Het is de businesscase van die batterij waar het om draait en daar is de combinatie van hardware en software voor nodig.” De GIGA Buffalo is een prachtig voorbeeld van zo’n combinatie. De batterij, die door Eneco wordt ingezet om haar flexibiliteit op een duurzame manier te regelen, heeft een vermogen van maar liefst 24 MW en 48 MWh. De batterij maakt het mogelijk productie van en vraag naar energie met elkaar in balans te brengen.

Minder rode congestiekaart

GIGA Storage zet daarnaast ook de energieopslag zelf in op de energiemarkten. Hiervoor heeft het bedrijf eigen algoritmes ontwikkeld. “We streven ernaar om zoveel mogelijk partijen op ons platform aan te laten sluiten om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het overnemen van de flexibiliteitsrol van gas- en kolencentrales. Het kan en moet duurzamer.” Een derde service van het bedrijf is het verlagen van congestie bij de elektriciteitsnetwerken. “Bij het opwekken van duurzame elektriciteit kunnen we alleen gebruik maken van de energiebron wanneer deze beschikbaar is. Wanneer de zon schijnt en als de wind waait dus. Duurzame energiebronnen laten zich echter moeilijk voorspellen. Om de congestie op te heffen, proberen we optimaal met de netbeheerder mee te bewegen.” Dat doet GIGA Storage met een dynamische aansluiting. Het huidige energienet -dat is gebaseerd op piekvermogen- wordt niet optimaal gebruikt. Dankzij een dynamische aansluiting kan bijvoorbeeld het overschot aan zonne-energie worden opgeslagen in batterijen en hoeven windmolens op piekmomenten niet meer te worden uitgeschakeld. Hetzelfde geldt voor de aansluitingen op het elektriciteitsnet van bedrijven. Door een batterij te combineren met een spanningsstation kunnen meer bedrijven worden aangesloten. Energieverlies behoort met deze oplossing tot het verleden en het verkort de wachtrij voor nieuwe aansluitingen. “Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat de congestiekaart binnen afzienbare tijd flink minder rood kleurt.

Barrières

Nijs geeft aan dat er nog een aantal barrières in de businesscases zitten. De grootste bestaat uit de transportkosten. Omdat dit een probleem is dat voor de hele branche geldt, wordt er vanuit brancheorganisatie Energy Storage NL volop gelobbyd. “Het is voor alle partijen in de branche moeilijk om het verhaal rond te krijgen. Gelukkig zien alle actoren -het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Autoriteit Consument en Markt, netbeheerders en onze collega’s- deze noodzaak ook. In de praktijk komt het erop neer dat we bij een dynamische aansluiting de netbeheerder het recht geven om tijdens bepaalde tijdslots onze capaciteit te beheren in ruil voor een korting op de transportkosten.”

“In mei van dit jaar wordt een routekaart gepresenteerd waarin we aangeven wat noodzakelijk is om energieopslag op grote schaal in te kunnen zetten. In 2050 hebben we tussen de 29 en 55 gigawatt aan systeembatterijen nodig. In perspectief: vandaag staat er voor nog geen één gigawatt aan systeembatterijen in Nederland. Er is dus werk aan de winkel.”

Ga terug