Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Speciale corporatie- en gemeentedagen


Tijdens Vakbeurs Energie zijn er speciale dagen voor corporaties en gemeenten. Hoe worden die voor 2050 energieneutraal en wat kunnen ze van hun peers leren?

Tijdens Vakbeurs Energie is er op 12 oktober een speciale Corporatiedag Energietransitie (klik voor aanmelding) en op 14 oktober een Gemeentedag Energietransitie (klik voor aanmelding). Op beide dagen staat de vraag ‘wat en hoe er te leren valt van elkaar’ centraal. Met inspirerende keynotes van Anke van Hal (Nyenrode Business Universiteit) en Reimar von Meding (KAW Architecten) en een keur aan voorbeeldcases valt er veel te leren.

Corporatiedag Energietransitie

De Corporatiedag op dinsdag 12 oktober is er voor en door woningcorporaties en kennisuitwisseling staat er centraal. Diverse onderwerpen komen aan bod, verteld door één of meerdere sprekers, zelf werkzaam bij een woningcorporatie. Vragen die hoe dan ook aan bod komen zijn:

- Waar lopen corporaties tegenaan?
- Wat kunnen ze leren van hun 'peers'?
- En hoe voorkomen we dat elke woningcorporatie zelf steeds opnieuw het wiel aan het uitvinden is?

Keynote speaker Reimar von Meding (KAW Architecten) doet uit de doeken hoe er tempo gebracht kan worden  in de verduurzaming van de sociale woningvoorraad, op een manier waar ook bewoners er gelukkig van worden.

Gemeentedag Energietransitie

Tijdens de Gemeentedag op 14 oktober gaat het over hoe gemeenten, provincies en waterschappen het doel om voor 2050 energieneutraal te zijn kunnen halen. Om daar te komen is samenwerking noodzakelijk binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Anke van Hal ((Nyenrode Business Universiteit) zal in haar keynote speech ingaan hoe energieneutraliteit haalbaar wordt met gezonde businesscases.

Om de kennisuitwisseling tijdens de beide themadagen optimaal te kunnen organiseren, bestaat het programma bewust niet uit alleen maar keynotes.Juist de interactie met de moderator Rogier Elshout, vanaf een comfortabele bank in plaats van achter de sprekersdesk, wordt middels vragen uit de zaal en korte interviews met de spreker vanuit de gemeente of corporatie op specifieke cases ingegaan. Het publiek zit direct om de sprekers heen en zo creëren we een intieme sfeer die het stellen van vragen uit de zaal bevorderd. Zodat iedere deelnemer vol nieuwe ideeën en inspiratie naar huis gaat.

Ga terug