Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Toekomstbestendige energiesystemen: welke rol ligt er voor de installatietechniek?

Met Michiel van Bruggen en Peter Duijsen (TVVL)


In een tijd waarin de Nederlandse energie-infrastructuur wordt geconfronteerd met groeiende uitdagingen, zoals de groeiende elektrificatie en duurzame energieopwekking, spelen twee vooraanstaande experts een cruciale rol. Michiel van Bruggen en Peter van Duijsen zijn de drijvende krachten achter de zoektocht naar oplossingen om vraag en aanbod in balans te houden.

Michiel deelt zijn inzichten over hoe gebouwen een sleutelrol kunnen spelen in het verduurzamen van onze energievoorziening door flexibiliteit te bieden, zoals beschreven in het rapport "Energieflexibiliteit van gebouwen." Peter, verbonden aan de Haagse Hogeschool, werpt een blik op het toekomstige landschap van energiesystemen, waarbij hij de weg wijst naar een slimmer en veerkrachtiger energiesysteem. Ontdek hoe deze visionairs de Nederlandse energietoekomst vormgeven.

Michiel van Bruggen

“Enige tijd geleden werd op het nationaal congres klimaattechniek dat door de expertgroep TVVL georganiseerd was, de vraag aan het publiek gesteld: “Welk onderwerp vinden jullie interessant? Op welk thema zou TVVL meer aan kennisontwikkeling moeten doen?” Met een vrij grote eensgezindheid werd toen gezegd Energie-opslag in gebouwen. In eerste instantie heeft dit initiatief geleid tot een publicatie Handreiking energieopslag en netinpassing door ISSO. Bij deze mooie publicatie ligt de focus op elektrische opslag in batterijen en de elektrotechnische inpassing daarvan. Energieopslag in relatie tot bouwkundige- en installatietechnische aspecten van het gebouw bleef daarbij onderbelicht. TVVL besloot om een publicatie te laten maken die specifiek daarop gericht was. Gezien de actualiteit van netcongestie en energieflexibiliteit is de focus van de publicatie daarop komen te liggen.”

Peter Duijsen

“De elektrische energietransitie is in volle gang, met positieve ontwikkelingen zoals duurzame energieopwekking en elektrische auto's. Echter, er zijn uitdagingen zoals een overvol elektriciteitsnet, beperkte warmtenetten, en een tekort aan laadpalen. Deze complexe kwesties vereisen doortastende oplossingen. Techneuten zijn gewend om op hun eigen vakgebied met kennis van collega's te werken. Hoewel sommigen 'out of the box' denken prediken, excelleren experts meestal in hun specialiteit. Dit principe wordt gedeeld in de E-opleiding, met een focus op gelijkspanning in de TVVL cursus. In deze lezing wordt dieper ingegaan op deze technologie en worden vragen over de haalbaarheid en kosten beantwoord. De nadruk ligt op het tonen van technische mogelijkheden en toekomstige veranderingen in de elektrische energietransitie.”

Kennissessie
Toekomstbestendige energiesystemen: Welke rol ligt er voor de installatietechniek?

Donderdag 12 oktober, 13:00 - 14:30 uur
Vakbeurs Energie - Podium Energie
Sprekers: John Lens,  Michiel van Bruggen (beide TVVL), Peter van Duijsen (De Haagse Hoogeschool) en Enzo Diependaal (Rethink Zero)

Ga terug