Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Utrecht zet in op lokale energienetwerken

Op Utrechtse daken moeten in 2030 drie keer zoveel zonnepanelen liggen als nu. Om netcongestie te voorkomen onderzoekt de stad de mogelijkheid van lokale netwerken. Foto: WeDriveSolar

Zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen in Utrecht zijn vanaf 2023 jaar niet langer vrijblijvend. Bedrijven worden in eerste instantie ondersteund , maar waar nodig zelfs gedwongen tot verduurzaming. Het beleid past in de ambitie om in 2030 drie keer zoveel zonne-energie op Utrechtse daken op te wekken dan in 2020, zo schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad van de Domstad.

In de brief aan de gemeenteraad schrijven Burgemeester en Wethouders dat de doelstelling van 20 procent zonnepanelen op Utrechtse daken al in 2025 is gehaald. Vorig jaar was al 24 procent van de daken in de Domstad gevuld met zonnepanelen. Daarom is een nieuwe ambitie nodig, aldus het gemeentebestuur. En die ambitie liegt er niet om: de opbrengst moet oplopen van 45 GWh in 2020 naar 168 GWh in 2030. Dat zou voldoende energie moeten zijn voor 70.000 huishoudens en betekent een verdriedubbeling van de capaciteit.

Op de particuliere markt gaat het al goed, schrijft de gemeente. “Er zijn voldoende commerciële aanbieders op de markt die een huiseigenaar kunnen ontzorgen.” Daarom worden in de komende tijd alleen VvE’s, eigenaren van monumentalen panden en huiseigenaren met een kleine beurs door de gemeente aangeschreven. Als de kosten voor een particulier een probleem zijn, wil de gemeente zelfs financieel bijspringen.

Speciale aanpak

Voor bedrijven, maar ook solar carports en soortgelijke initiatieven, volgt een speciale aanpak, zegt wethouder Lot van Hooijdonk van Energie en Klimaat. “We stellen bijvoorbeeld een adviseur beschikbaar voor bedrijven met grote daken op bedrijventerreinen, die kan adviseren over oplossingen voor netcongestie. Als bedrijven echter wel kunnen maar niet willen zullen we een verplichting niet schuwen.” Vanaf 2023 wordt het voor gemeenten wettelijk mogelijk om dat te doen. “Bedrijfsdaken hebben veruit de grootste opwekpotentie binnen de groep grote daken”, zegt het college. “Ongeveer 70 procent van het totale dakoppervlak van grote daken in Utrecht is een bedrijfsdak.”

Utrecht is zich er overigens terdege van bewust dat netcongestie roet in het eten kan gooien. “Het behalen van de doelstelling voor grote daken is grotendeels afhankelijk van grootschalige netverzwaringen door Tennet (en Stedin)”, schrijven burgemeester en wethouders aan de raad. “Andere belangrijke oplossingen voor het behalen van de doelstelling zijn congestiemanagement door de netbeheerders en het toepassen van lokale en relatief kleinschalige netoplossingen.”

om die reden heeft de stad Royal HaskoningDHV gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke oplossing voor de krapte op het elektriciteitsnet. Het ingenieursbureau stelt dat beter gekeken moet worden naar het koppelen van opwek en gebruik achter één aansluiting. Dat legt immers geen belasting op het elektriciteitsnetwerk.

“In Utrecht gaan we daarom aan de slag met een aantal innovatieve pilots waarbij de opgewekte energie ter plekke wordt gebruikt of we die slim opslaan”, zegt Van Hooijdonk. In de brief geeft ze als voorbeelden het koppelen met slim laden, een batterij, of een deelname aan een E-hub. De pilots richten zich vooral op regelgeving, business cases, de samenwerking tussen netbeheerders en marktpartijen en desbetreffende contracten. Drie weken geleden schreven we in de nieuwsbrief van onze zusterbeurs Zero Emission | Ecomobiel al over de grootschalige proef in Utrecht waarbij elektrische auto’s samen een groot energienetwerk vormen.

Ga terug