Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Ventilatie: Samenwerken geeft scholen lucht!


>> ADVERTORIAL >>

Door het coronavirus krijgt schoolventilatie veel aandacht. Terecht natuurlijk, maar die aandacht heeft het altijd al verdiend. Nu er uitgebreid onderzoek is gedaan blijkt dat op meer dan de helft van de scholen de ventilatie niet voldoet, of dat er geen inzicht is of de ventilatie aan de eisen voldoet. Gevolg hiervan is dat de luchtkwaliteit op veel scholen dus niet aan de norm voldoet. En dan hebben we het over de richtlijnen van het Bouwbesluit. Kijken we verder, naar de eisen van het programma 'Frisse Scholen' van de overheid, dan zien we dat een nog groter deel van de scholen niet aan die eisen voldoet. Hier uit kunnen we dus concluderen dat veel scholen geen gezond binnenklimaat hebben.

Waarom ventileren?

Een slecht binnenklimaat zorgt niet alleen voor concentratieproblemen en vermoeidheid bij leerlingen en docenten, het vergroot ook de kans op verspreiding van virussen in klaslokalen. Dit kan weer leiden tot meer ziekteverzuim onder leerlingen en docenten. Een goede schoolventilatie is dus essentieel. Met een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen beperk je ziekte en verzuim en verhoog je leerprestaties én doceerprestaties.

Om een gezond binnenklimaat te realiseren, zal de lucht regelmatig ververst moeten worden door middel van ventilatie. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld de ramen open te zetten, maar deze oplossing is verre van ideaal. Lawaai van buiten komt naar binnen en het kan gaan tochten. In de winter komt er koude lucht binnen en wordt er een hoop energie verspild. Mechanische ventilatie (met warmte terugwinning) is vaak de juiste oplossing.

Frisse Scholen

In Nederland is het Bouwbesluit leidend als het gaat om regelgeving m.b.t. ventilatie. Scholen moeten ventileren conform deze eisen. Met ventileren wordt dan zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld.

Maar we kijken tegenwoordig verder dan dit Bouwbesluit. Al in 2008 is het project 'Frisse scholen' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestart. Het programma van Frisse Scholen gaat nog een stapje verder dan het Bouwbesluit. Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Een slechte kwaliteit van binnenmilieu kan leiden tot gezondheidsklachten. Zo is bijvoorbeeld in 70-80% van de klaslokalen in het onderwijs de CO2-concentratie te hoog. Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende problemen zijn een te lage temperatuur en tochtklachten in de winter.

Samenwerken

Iedere school en schoolgebouw is uniek. Ieder gebouw heeft dus ook zijn eigen ventilatie vraagstukken. Verschillende problemen vragen om verschillende oplossingen. Complexe problemen die vaak alleen opgelost kunnen worden door een goede samenwerking in de (bouw)keten. Een samenwerking tussen de scholen, fabrikanten, adviseurs en installateurs.

Ventilatieproblemen zijn er in nieuwe en in oude scholen. In het geval van oude scholen denken we hier aan de renovatie van klaslokalen met aangepaste technieken. Zo kan bijvoorbeeld een gecontroleerd balansventilatiesysteem een oplossing zijn. Zo kunnen de toe- en afvoer van de lucht beheerst worden. Een balansventilatiesysteem kan uitgebreid worden met een CO2 sensor. Dit is een goed voorbeeld van vraag gestuurd ventileren. Je ventileert, centraal of decentraal, alleen wanneer het nodig is en bespaart op die manier energie.

Wat de oplossing ook is, in alle gevallen is samenwerking gewenst. Samenwerking tussen scholen, adviseurs, installateurs en fabrikanten. Want alleen met de juiste samenwerking zijn deze afzonderlijke, en vaak complexe vraagstukken,  goed op te lossen. Samenwerken geeft scholen lucht!

Ventilair

Het concept 'Ventilair voor Frisse Scholen' draagt bij aan een gezond binnenklimaat op scholen. Ventilair is het schoolvoorbeeld van een fabrikant die de samenwerking opzoekt.  De ventilatiespecialisten van Ventilair gaan graag met de installateur of adviseur mee naar de scholen voor een advies op maat. Ze maken een quickscan van de situatie en komen met een goed doordacht en doelgericht advies. Uiteraard geheel kosteloos en vrijblijvend. Meer weten over deze werkwijze, download de brochure Ventilair voor Frisse Scholen of neem contact op met een van de ventilatiespecialisten.

Ga terug