Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

'Verduurzaming is een collectieve opgave'

Expert: programmamanager Richard Kleefman (PVB)


Verruim mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven om problemen elektriciteitsnet op te lossen. Dat is één van de conclusies uit het
manifest Verduurzaming Bedrijventerreinen dat recent door Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, Natuur & Milieu, Fontys, ClimateMatters, IVN Natuureducatie, GroenLeven, Natuur en Milieufederaties, Tauw en Parktrust is gepubliceerd.

Deze maatschappelijke organisaties willen dat de overheid bedrijven gaat helpen om zich te verenigen om zo tot een betere afstemming te komen over het gebruik van elektriciteit, het aanbod van duurzame energie en de opslag ervan. De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt namelijk volledig spaak, waarschuwen de organisaties. In hun manifest doen zij verschillende aanbevelingen, variërend van energiegebruik tot hergebruik van grondstoffen en meer natuur op en rond de terreinen.

Achterstand voor MKB

Nederland telt ruim 3.700 bedrijventerreinen, bijna 70% hiervan bestaat uit gemengde terreinen met kleine en middelgrote bedrijven. Deze terreinen zijn een belangrijke steunpilaar voor onze economie, schrijven de organisaties. De huidige problemen met het elektriciteitsnet, de zogenaamde netwerkcongestie, weerhouden bedrijven ervan te verduurzamen. Dat is een probleem voor het klimaat, maar ook omdat de bedrijven een achterstand oplopen in het aanpassen van hun bedrijfsvoering op de duurzame energiebronnen.

Ondernemers willen vooruit

“Een ondernemer wil bovenal kunnen ondernemen. Als levering van elektriciteit een beperking vormt, gaan ze op zoek naar oplossingen. Als die oplossingen goed zijn voor de onderneming wil een ondernemer best investeren,” zegt Richard Kleefman, programmamanager Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland. ”Denk hierbij aan zon op dak, elektrisch transport, maar ook gezamenlijke opslag of energy hubs om het elektriciteitsnet te ontlasten. Daarvoor moeten ze dan wel de ruimte krijgen. Dit vraagt om ondersteuning aan ondernemers, in raad en daad.”

Hulp voor bedrijven

De coalitie wil dat de Rijksoverheid snel met een brede visie op de verduurzaming van bedrijventerreinen komt. Daar horen concrete doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit bij. Daarnaast pleiten de organisaties ervoor dat de overheid bedrijven beter gaat ondersteunen, met kennis, financiële middelen en het wegnemen van belemmerende regelgeving. Die oproep is gericht aan zowel het rijk als gemeenten.

Aanpassing wetgeving

Belangrijk is dat er een aanpassing komt van de Wet op Bedrijveninvesteringszones (BIZ). Deze aanpassing moet ervoor dat bedrijven zich gaan verenigen in een constructie vergelijkbaar aan een VvE voor huiseigenaren. Ook subsidies die bedrijven kunnen krijgen om te verduurzamen moeten meer gericht worden op collectieven van bedrijven, zo schrijven de organisaties.

Vereniging van bedrijven

Kleefman licht toe: “Verduurzaming is een collectieve opgave, die kan je niet in je eentje uitvoeren. Maar om een gezamenlijke aanpak in te richten, is een vorm van organisatie nodig. Denk aan een coöperatie, een vereniging of een gebiedsonderneming voor het bedrijventerrein. Als je in Nederland een woning in een appartementencomplex hebt, zorgt de Vereniging van Eigenaren ervoor dat gezamenlijke investeringen in het pand gedaan worden. Een lekkend dak kun je als individuele bewoner het niet repareren. Bedrijven zijn de bewoners van een bedrijventerrein en de energievoorziening en een gezonde werkomgeving is hun dak waar ze gezamenlijk gebruik van maken. Zij zullen zich dus ook op een vergelijkbare manier kunnen, maar ook móeten verenigen om hun dak te versterken.”

Klik hiervoor het manifest. Klik hier voor aanvullende informatie over initiatieven vanuit het Rijk.

Vragen over het manifest? Mail dan Jeroen Bosma, projectleider binnen het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, op jeroen@pvbnederland.nl.

Ga terug