Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Warmtebuffer genomineerd door VWS

 

HoCoSto dingt mee naar een prijs van het Ministerie van VWS voor verduurzaming van sportaccommodaties.

Begin dit jaar reageerde founder René Geerts op de oproep van VWS om innovaties kenbaar te maken die een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van energie neutrale sportaccommodaties. Als een van de 8 genomineerden mocht HoCoSto op 23 augustus pitchen voor een deskundigencommissie.

Het projectplan wat HoCoSto heeft ingediend betreft het inzetten van de innovatieve, modulaire warmtebuffer van HoCoSto als source voor ruimteverwarming, tap- en douchewatervoorziening. Met name het piekgebruik van warm water in kleedkamers is een complexe factor bij dit vraagstuk voor duurzame sportaccommodaties. Door slim gebruik van de warmtebuffer kan bereikt worden dat een accommodatie geheel ‘van het gas af’ kan.

Op 18 september worden de 5 winnaars van de challenge bekend gemaakt. Zij mogen in opdracht van het ministerie een pilot gaan uitvoeren.

Voor HoCoSto zou het winnen van deze challenge een mooie steun zijn bij de scale-up van het nog jonge bedrijf. Sinds 2016 is de STES (seasonal thermal energy storage) van HoCoSto op de markt.

De buffer is de ontbrekende schakel tussen het opwekken van warmte middels zonnecollectoren en het gebruik van voelbare warmte. In de perioden dat er onvoldoende zonne-uren zijn om rechtstreeks te voldoen aan de warmtevraag kan gebruik gemaakt worden van opgeslagen warmte uit de buffer. Hiermee wordt men onafhankelijk van een gasaansluiting.

Het unieke van de HoCoSto buffer is dat deze door de gepatenteerde bouwmethode eenvoudig en snel (binnen één week) geïnstalleerd wordt. Er is geen betonnen constructie of wapening nodig. Dit maakt lokale opslag mogelijk en betaalbaar. De maatvoering van de buffer wordt aangepast aan de warmtevraag. Solitaire panden kunnen zelfvoorzienend worden, gedeelde toepassing bij clusters van woningen of een wooncomplex is uitermate kostenefficiënt.

De warmteopslag wordt aangelegd in de bovengrond. Er wordt een bassin gegraven wat wordt voorzien van isolatie en beschermfolies. In dit bassin wordt de constructie geplaatst. Doel van de constructie is het verstevigen van het bassin en het belastbaar maken van het bovendek. De buffer wordt gevuld met water, wat functioneert als drager van de warmte. Door middel van een warmtewisselaar wordt de warmte van zonnecollectoren naar de buffer gebracht. Na afdekking van de STES met een isolatielaag en een laag aarde is het terrein weer functioneel tot een wieldruk van 5 ton. Hierdoor kan de locatie als tuin, speelveld of parkeerplaats gebruikt worden. De STES fungeert als een externe boiler en wordt aangesloten op de huisinstallatie. 

Indien voorhanden kan tevens restwarmte van industriële processen opgeslagen worden. Als tussenbuffer in warmtenet of smart grid is de STES uitermate efficiënt.

HoCoSto staat voor hot-cold-storage. Naast toepassing als warmteopslag kan de buffer ook fungeren als koudeopslag. In combinatie met een specifieke warmtepomp is de STES de kern van een systeem voor actief koelen, passief verwarmen.

HoCoSto is exposant op Vakbeurs Energie en daarmee van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 oktober te vinden in de Brabanthallen in Den Bosch: hal 6, stand C.016. Vakbeurs Energie is gratis toegankelijk voor professionals.

Ga terug